top of page

Optomechanical စည်းဝေးပွဲများ

Optomechanical Assemblies

Optomechanical စည်းဝေးပွဲများ

Optomechanical Assemblies - AGS-TECH 

Optomechanical Assemblies - AGS-TECH 

Optical Projector Assemblies from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc မှ Optical Projector စည်းဝေးပွဲများ

Optomechanical Assemblies - Camera Systems - AGS-TECH, Inc.

Optomechanical Assemblies - ကင်မရာစနစ်များ - AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH designs and manufactures optocouplers such as Iphone to endoscope coupler

AGS-TECH သည် endoscope coupler အတွက် Iphone ကဲ့သို့သော optocoupler များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ထုတ်လုပ်ပါသည်။

Fiberscope supplied by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc မှ ပံ့ပိုးပေးသော ဖိုက်ဘာစကုပ်

Optomechanical Components

Optomechanical အစိတ်အပိုင်းများ

Mirror Finish Reflective Sheet Metal Assembly for Solar Application by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc မှ နေရောင်ခြည် အသုံးချမှု အတွက် Mirror Finish Reflective Sheet Metal Assembly

bottom of page