top of page

AGS-TECH Inc. ਵਿਖੇ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ AGS-TECH Inc. ਦੇ  ਜਨਰਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਿਕਰੇਤਾ AGS-TECH Inc. ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੇਤਾ AGS-TECH Inc. ਦੇ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ AGS-TECH Inc ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ AGS-TECH Inc. ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AGS-TECH Inc. ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ AGS-TECH Inc. ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰਸਮੀਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।

 

1. ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਦਾ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ AGS-TECH, INC ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਲਿਖਤੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

 

ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।

 

2. ਡਿਲਿਵਰੀ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਅੱਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਕਣ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਤਬਾਹੀ, ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹੰਗਾਮਾ, ਲੇਬਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

 

3. ਮਾਲ/ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ FOB, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ

 

4. ਨਿਰੀਖਣ/ਅਸਵੀਕਾਰ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ (10) ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਦਸ (10) ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਸ (10) ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

5. ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ (NRE), ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ/ਭੁਗਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NRE ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟੂਲਿੰਗ ਦੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਟੂਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

6. ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰਜਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ, ਆਬਕਾਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।

 

7. ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਕਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਕਦ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

 

8. ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1½% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

9. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲਾਗਤ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

10. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

 

11. ਵਾਰੰਟੀ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਵਿਕਰੇਤਾ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਵਰਣ ਸਿਰਫ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਸਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ, ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

12. ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਮੰਗ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮੇਤ) ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰਜਾਨੇ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 

13. ਮਲਕੀਅਤ ਡੇਟਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

 

14. ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਰਣ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

 

15. ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਓਵਰਹੈੱਡ, ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲਾਭ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

16. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਨਾਲੀਲੋ ਕਾਉਂਟੀ, NM ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

17. ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੀਮਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਣਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।

bottom of page