top of page

इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक Assemblies

Electronic Assembly - AGS-TECH, Inc.

इलेक्ट्रोनिक असेंबली - AGS-TECH, Inc।

Electronic assembly of a medical oven

एक मेडिकल ओभन को इलेक्ट्रोनिक विधानसभा

Electronic products manufacturing and assembly by AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH, Inc द्वारा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू निर्माण र असेंबली।

Capacitive touch headphone developed and manufactured by AGS-TECH Inc.

क्यापेसिटिव टच हेडफोन केबल AGS-TECH Inc द्वारा विकसित र निर्मित।

Development and manufacturing of capacitive touch headphone cable

क्यापेसिटिव टच हेडफोन केबलको विकास र निर्माण

Optoelectronic PCBA

Optoelectronic PCBA

PCB Boards

PCB बोर्डहरू

Custom PCB assemblies by AGS-TECH

AGS-TECH द्वारा कस्टम PCB असेंबलीहरू

Prototype of an optoelectronic robot with rotating and tip-tilt stage for automated tracking and recording

घुमाउने र टिप सहितको अप्टोइलेक्ट्रोनिक रोबोटको प्रोटोटाइप - स्वचालित ट्र्याकिङ र रेकर्डिङको लागि टिल्ट स्टेज 

Custom manufactured and assembled transformer

कस्टम निर्मित र एसेम्बल ट्रान्सफर्मर

Custom transformers manufactured by AGS-TECH

AGS-TECH द्वारा निर्मित कस्टम ट्रान्सफर्मर

AGS-TECH Inc द्वारा इलेक्ट्रिक ड्रिल असेंबली।

Custom manufactured transformers made by AGS-TECH for a grill manufacturer

एक ग्रिल निर्माताको लागि AGS-TECH द्वारा बनाईएको अनुकूलन निर्मित ट्रान्सफर्मरहरू

PCBA Assemblies - Electrical Electronic

PCBA सम्मेलनहरू - विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक सम्मेलनहरू

Electric Drill Assembly by AGS-TECH Inc.
Eyeglass Case with Motion Detectors AGS-TECH, Inc.
Eyeglass case with motion sensors completely manufactured and assembled by AGS-TECH, Inc.

गति डिटेक्टरहरू AGS-TECH, Inc संग चश्मा केस।

AGS-TECH, Inc द्वारा पूर्ण रूपमा निर्मित र एसेम्बल गरिएको मोशन सेन्सरसहितको चश्माको केस।

AGS-TECH packages your products according to your choice and needs

AGS-TECH ले तपाईको उत्पादनहरु तपाईको रोजाई र आवश्यकता अनुसार प्याकेज गर्दछ

Alternator Assembly by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा अल्टरनेटर असेंबली।

Starter Assembly by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा स्टार्टर असेंबली।

Electrical Starter by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा इलेक्ट्रिकल स्टार्टर।

PCB and SMT Assemblies AGS-TECH Inc.

PCB र SMT असेंबली AGS-TECH Inc।

Strain Gauges with Wire Leads Manufactured and Assembled by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा निर्मित र एसेम्बल गरिएको तार लिडहरू भएका स्ट्रेन गेजहरू।

Single and multilayer PCB boards available from AGS-TECH Inc

एकल र बहुस्तरीय PCB बोर्डहरू AGS-TECH Inc  बाट उपलब्ध छन्।

Printed Circuit Board Assemblies PCBA

मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली PCBA

Custom PCBA manufacturing AGS-TECH, Inc.

कस्टम PCBA निर्माण AGS-TECH, Inc।

PCB board manufacturing AGS-TECH

PCB बोर्ड AGS-TECH निर्माण

We manufacture printed circuit board assemblies

हामी तपाइँको डिजाइन वा तपाइँको आवश्यकता अनुसार हाम्रो डिजाइन अनुसार मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबलीहरू निर्माण गर्छौं

bottom of page