top of page

रबर र इलास्टोमर मोल्ड्स & Molding

Rubber and Elastomer Molds & Molding

रबर इन्जेक्शन मोल्ड गरिएको भाग अन्य धातु भागहरु संग भेला। हामी तपाईंको अनुकूलन भागहरू उत्पादन गर्न मोल्ड र उपकरणहरू बनाउँछौं।

Mechanical assembly with rubber injection molded component. Entire assembly was manufactured by AGS-TECH Inc.

रबर इन्जेक्शन मोल्डेड कम्पोनेन्टको साथ मेकानिकल असेंबली। सम्पूर्ण एसेम्बली AGS-TECH Inc द्वारा निर्मित थियो।

Rubber toys manufactured by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा निर्मित रबर खेलौना।

Custom parts made of a large variety of rubber materials

रबर सामाग्री को एक ठूलो विविधता बनेको अनुकूलन भागहरु

Custom Rubber Molding of Automotive Mats for One of Our Customers - AGS-TECH Inc - Visit us at www.agstech.net

हाम्रा एक ग्राहकका लागि अटोमोटिभ म्याटको कस्टम रबर मोल्डिङ - AGS-TECH Inc - हामीलाई www.agstech.net मा जानुहोस्।

Molded rubber components assembled into sporting goods.

मोल्डेड रबर कम्पोनेन्टहरू खेलकुद सामानहरूमा भेला हुन्छन्। सबै कम्पोनेन्टहरू AGS-TECH Inc द्वारा निर्मित र एसेम्बल।

Rubber Belts Manufacturing by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा रबर बेल्ट निर्माण।

Manufacturing of O-Ring at AGS-TECH Inc.

O-Ring को निर्माण at AGS-TECH Inc।

Molded O-Ring Kits

मोल्डेड O-Ring किटहरू

Extruded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV बाट निकालिएको रबर पार्ट्स

Rubber Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV made by AGS-TECH

EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - AGS-TECH द्वारा निर्मित TPV बाट रबर एक्सट्रुजन

Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV बाट निकासी

Extruded Rubber made of EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV
Molded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV बाट मोल्डेड रबर पार्ट्स

EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV बाट बनेको एक्स्ट्रुडेड रबर

bottom of page