top of page

अप्टोमेकानिकल असेंबलीहरू

Optomechanical Assemblies

अप्टोमेकानिकल असेंबलीहरू

Optomechanical Assemblies - AGS-TECH 

अप्टोमेकानिकल असेंबलीहरू - AGS-TECH 

Optical Projector Assemblies from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc बाट अप्टिकल प्रोजेक्टर असेंबलीहरू।

Optomechanical Assemblies - Camera Systems - AGS-TECH, Inc.

अप्टोमेकानिकल असेंबलीहरू - क्यामेरा प्रणालीहरू - AGS-TECH, Inc।

AGS-TECH designs and manufactures optocouplers such as Iphone to endoscope coupler

AGS-TECH ले आईफोनदेखि एन्डोस्कोप कप्लर जस्ता अप्टोकपलरहरू डिजाइन र निर्माण गर्दछ

Fiberscope supplied by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा आपूर्ति गरिएको फाइबरस्कोप।

Optomechanical Components

अप्टोमेकानिकल अवयवहरू

Mirror Finish Reflective Sheet Metal Assembly for Solar Application by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc द्वारा सौर्य अनुप्रयोगको लागि मिरर फिनिस रिफ्लेक्टिभ शीट मेटल असेंबली।

bottom of page