top of page

Mekaniske samlinger

Mechanical Assembly

Mekanisk samling

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Mekaniske samlinger bestående af stålkugler, fjedre og bearbejdede komponenter

Welded metal components made by AGS-TECH

Svejste metalkomponenter fremstillet af AGS-TECH

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Mekaniske samlinger ved hjælp af alle former for hyldevarer og specialfremstillede fastgørelseselementer

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Mekaniske samlinger med brugerdefinerede nøgler, gevind og maskinelementer

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

Svejset stålsamling af AGS-TECH Inc.

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Spejlfinish Svejset rustfrit stål fra AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Mekanisk samling af præcisionsdele af AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

CNC-bearbejdede, riflede, gevindskårne og samlede komponenter

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Nikkelbelagte messingdele samlet til et rør

Custom Mechanical Assembly af AGS-TECH Inc.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

Maskinbearbejdet skive og gear - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

Maskinbearbejdet gear og skivesamling til trykmålere fremstillet af AGS-TECH Inc.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Sekskant møtrik samling

Fremstilling af sekskantmøtrik

Svejsede metaldele fra AGS-TECH Inc.

Pump Assembly

Pumpesamling

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Mekanisk samling - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Stiftlejesamling

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

Stiftlejer fra AGS-TECH Inc.

Bearing Assembly

Lejesamling

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

Lejesamling fra AGS-TECH Inc.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Præcisionsmekaniske samlinger til industrielle applikationer - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Præcisionsbearbejdede og monterede komponenter til tætningsapplikationer -

AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Mekanisk samling Carbon Fiber Wing-I Type til biler

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Mekanisk montage og svejsning -

AGS-TECH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Præcisionssamlinger fra Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Custom kæde montage - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Mekaniske samlinger Carbon Fiber Wing-E Type

Custom chain assembly

Tilpasset kæde montering

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

Fremstilling og mekanisk samling af brugerdefinerede trykmålere af AGS-TECH Inc.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Bagsiden af brugerdefinerede trykmålersamlinger  

bottom of page