top of page

Metalstempling og metalpladefremstilling

Zinc plated stamped parts

Forzinkede stemplede dele

Precision stampings and wire forming

Præcisionsprægninger og trådformning

Zinc plated custom precision metal stampings

Forzinket specialfremstillede præcisionsmetalprægninger

Precision stamped parts

Præcisionsstemplede dele

AGS-TECH Inc. precision metal stamping

AGS-TECH Inc. præcisionsstempling af metal

Sheet Metal Fabrication by AGS-TECH Inc.

Pladefremstilling af AGS-TECH Inc.

Sheet Metal Rapid Prototyping by AGS-TECH Inc.

Sheet Metal Rapid Prototyping af AGS-TECH Inc.

Stamping of washers in high volume

Stempling af skiver i høj volumen

Development and manufacturing of sheet metal oil filter housing

Udvikling og fremstilling af metalpladeoliefilterhus

Fabrication of sheet metal components for oil filter and complete assembly

Fremstilling af pladekomponenter til oliefilter og komplet montage

Custom fabrication and assembly of sheet metal products

Skræddersyet fremstilling og montage af pladeprodukter

Fabrication of Head Gasket by AGS-TECH Inc.

Fremstilling af hovedpakning af AGS-TECH Inc.

Fabrication of Gasket Set at AGS-TECH Inc.

Fremstilling af pakningssæt hos AGS-TECH Inc.

Fabrication of sheet metal enclosures - AGS-TECH Inc

Fremstilling af pladeskabe - AGS-TECH Inc

Fabrication of Skiving Blades for Food Packaging Industry
Simple Single and Progressive Stampings from AGS-TECH Inc.

Simple Single og Progressive Stampings fra AGS-TECH Inc.

Stampings from Metal and Metal Alloys - AGS-TECH Inc

Stempler fra metal og metallegeringer - AGS-TECH Inc

Sheet metal parts prior to finishing operation

Metalpladedele før efterbehandling

Sheet Metal Forming - Electrical Enclosure - AGS-TECH Inc

Pladeformning - Elektrisk kabinet - AGS-TECH Inc

Manufacturing Titanium Coated Cutting Blades for Food Industry 

Fremstilling af titaniumbelagte skæreblade til fødevareindustrien 

Fremstilling af skiveblade til fødevareemballageindustrien

bottom of page