top of page

Støbegods af metal og metallegeringer

Metal and Metal Alloy Castings

Streng kvalitetskontrol af støbt metal og legering parts

Precision metal casting

Præcis metalstøbning

Custom metal casting

Skræddersyet metalstøbning

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Støbte og bearbejdede dele til transportindustrien

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

Præcisionsstøbegods af metal og metallegeringer med sekundære operationer - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Støbte dele fra gråt jern

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

Grey Iron Casting produceret af AGS-TECH Inc.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

Støbegods af jern og stål fra AGS-TECH Inc. 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Præcisionsstøbning af metal og legeringer - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Præcisionsstøbegods kombineret med andre operationer - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Støbning og smedning af store dele

Large Metal Castings

Store metalstøbegods

Metal Castings Ready for Secondary Operations

Metalstøbegods klar til sekundære operationer

Metal Castings Plant

Metalstøbefabrik

Metal Casting Operations

Metalstøbeoperationer

bottom of page