top of page

Fundes de metall i aliatges metàl·lics

Metal and Metal Alloy Castings

Inspecció estricta de qualitat de metall fos i aliatge parts

Precision metal casting

Colada de metall de precisió

Custom metal casting

fosa de metall personalitzada

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Peces de la indústria del transport fosa i mecanitzada

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

Fundes de precisió i aliatges metàl·lics amb operacions secundàries - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Parts foses de ferro gris

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

Casting de ferro gris produït per AGS-TECH Inc.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

Fundes de ferro i acer d'AGS-TECH Inc. 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Fundició a pressió de precisió de metall i aliatges - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Fusions a pressió de precisió combinades amb altres operacions - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Fosa i forja de grans peces

Large Metal Castings

Grans foses metàl·liques

Metal Castings Ready for Secondary Operations

Colades metàl·liques a punt per a operacions secundàries

Metal Castings Plant

Planta de fosa metàl·lica

Metal Casting Operations

Operacions de fosa de metalls

bottom of page