top of page

Motlles de plàstic & Multatge i extrusió

Moulded plastic components assembled into a motorcycle taillight.

Components de plàstic modelat muntats en un far posterior de motocicleta. AGS-TECH va fabricar per a un client les peces i tot el conjunt electrònic que compleix els requisits del Departament de Transport.

Plastic moulded electronic eyeglass cases

Funda d'ulleres electròniques modelades de plàstic

Motion activated precision molded plastic eyeglass case assembly

Conjunt de caixa d'ulleres de plàstic modelat amb precisió activat per moviment

Plastic Molds & Molding & Extrusion
Plastic injection moulded eyeglass case bottom view

Vista inferior de la caixa d'ulleres modelada per injecció de plàstic

Conjunt de caixa d'ulleres de plàstic modelat amb precisió activat per moviment

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

Emmotllament i muntatge de components plàstics per AGS-TECH Inc.

Circuit board and moulded plastic components assembled into medical oven

Placa de circuits i components de plàstic modelats muntats al forn mèdic

Plastic moulding and assembly by AGS-TECH Inc

Emmotllament i muntatge de plàstic per AGS-TECH Inc

Manufacturing of plastic toys

Fabricació de joguines de plàstic

Precision injection mouldings

Motlles per injecció de precisió

Injection molded parts assembled together

Peces modelades per injecció muntades entre si

Moulded parts manufactured by AGS-TECH on a repeat basis

Peces modelades fabricades per AGS-TECH de manera repetida

Rapid Prototyping of Plastic Products

Prototipat ràpid de productes plàstics

Injection molded pneumatic components

Pneumàtic modelat per injecció components

FDA approved extruded - molded plastic consumer products from AGS-TECH

Productes de consum de plàstic extruït i modelat aprovats per la FDA d'AGS-TECH

FDA approved plastic products for food and beverage from AGS-TECH

Productes de plàstic aprovats per la FDA per a aliments i begudes d'AGS-TECH

Precision plastic extrusions from AGS-TECH 

Extrusions de plàstic de precisió d'AGS-TECH 

Plastic extrusions and extrusion die manufacturing at AGS-TECH

Fabricació d'extrusions de plàstic i matrius d'extrusió a AGS-TECH

UHMWPE Wearing Strips Extruded

Tires de desgast UHMWPE extruïdes

UHMW PE tracks - Plastic Molding and Extrusions at AGS-TECH Inc 

Pistes de PE UHMW: modelat i extrusions de plàstic a AGS-TECH Inc 

UHMW PE tracks - Plastic Extrusions at AGS-TECH Inc 

Pistes UHMW PE: extrusions de plàstic a AGS-TECH Inc 

Blow Molded Recovery Coolant Tank by AGS-TECH. 

Dipòsit de refrigerant de recuperació modelat per bufat per AGS-TECH. 

Injection Blow Molding of Various Containers - AGS-TECH Inc. 

Emmotllament per injecció per bufat de diversos contenidors - AGS-TECH Inc. 

UHMWPE Extrusion Parts - AGS-TECH Inc 

Peces d'extrusió UHMWPE - AGS-TECH Inc 

Plastic Blow Molded Pole Base by AGS-TECH Inc. 

Base de pal modelada per bufat de plàstic per AGS-TECH Inc. 

Injection and Blow Molding for Manufacturing Instrument Carrying Cases - AGS-TECH Inc. 

Emmotllament per injecció i bufat per a la fabricació de maletes de transport d'instruments - AGS-TECH Inc. 

Blow moulding at AGS-TECH Inc. 

Emmotllament per bufat a AGS-TECH Inc. 

Blow Moulds for Plastic Containers - AGS-TECH Inc.

Motlles de bufat per a envasos de plàstic - AGS-TECH Inc.

bottom of page