top of page

Motlles de cautxú i elastòmer & Mulding

Rubber and Elastomer Molds & Molding

Peça modelada per injecció de cautxú assemblada amb altres peces metàl·liques. Fem els motlles i les eines per produir les teves peces personalitzades.

Mechanical assembly with rubber injection molded component. Entire assembly was manufactured by AGS-TECH Inc.

Muntatge mecànic amb component modelat per injecció de cautxú. Tot el conjunt va ser fabricat per AGS-TECH Inc.

Rubber toys manufactured by AGS-TECH Inc.

Joguines de goma fabricades per AGS-TECH Inc.

Custom parts made of a large variety of rubber materials

Peces personalitzades fetes d'una gran varietat de materials de cautxú

Custom Rubber Molding of Automotive Mats for One of Our Customers - AGS-TECH Inc - Visit us at www.agstech.net

Emmotllament de goma personalitzat de catifes d'automoció per a un dels nostres clients - AGS-TECH Inc - Visiteu-nos a www.agstech.net

Molded rubber components assembled into sporting goods.

Components de cautxú modelats muntats en articles esportius. Tots els components fabricats i muntats per AGS-TECH Inc.

Rubber Belts Manufacturing by AGS-TECH Inc.

Fabricació de cinturons de goma per AGS-TECH Inc.

Manufacturing of O-Ring at AGS-TECH Inc.

Fabricació de junta tòrica at AGS-TECH Inc.

Molded O-Ring Kits

Kits de junta tòrica modelada

Extruded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Peces de cautxú extruït d'EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Rubber Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV made by AGS-TECH

Extrusió de cautxú d'EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV fet per AGS-TECH

Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Extrusió de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Extruded Rubber made of EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV
Molded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Peces de cautxú modelades d'EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Cautxú extruït fabricat en EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

bottom of page