top of page

Fremstilling og montering af mikrobølgekomponenter og -systemer

Microwave Components and Systems Manufacturing & Assembly
Microwave Communication Products

Vi fremstiller og leverer:

Mikrobølgeelektronik inklusive siliciummikrobølgedioder, dot touch-dioder, schottky-dioder, PIN-dioder, varaktordioder, step recovery dioder, mikrobølgeintegrerede kredsløb, splittere/kombinere, mixere, retningskoblere, detektorer, I/Q-modulatorer, filtre, faste dæmpere, RF transformere, simuleringsfaseskiftere, LNA, PA, afbrydere, dæmpere og begrænsere. Vi specialfremstiller også mikrobølgeunderenheder og -samlinger i henhold til brugernes krav. Download venligst vores brochurer om mikrobølgekomponenter og -systemer fra nedenstående links:

RF- og mikrobølgekomponenter

Mikrobølgeledere - Koaksiale komponenter - Milimeterbølgeantenner

5G - LTE 4G - LPWA 3G - 2G - GPS - GNSS - WLAN - BT - Combo - ISM Antenne-Brochure

Bløde ferriter - Kerner - Toroider - EMI-undertrykkelsesprodukter - RFID-transpondere og tilbehør Brochure

Download brochure til voresDESIGN PARTNERSKAB PROGRAM

Mikrobølger er elektromagnetiske bølger med bølgelængder fra 1 mm til 1 m, eller frekvenser mellem 0,3 GHz og 300 GHz. Mikrobølgeområdet omfatter ultrahøj frekvens (UHF) (0,3-3 GHz), super høj frekvens (SHF) (3- 30 GHz) og ekstremt højfrekvente (EHF) (30–300 GHz) signaler.

Anvendelse af mikrobølgeteknologi:

KOMMUNIKATIONSSYSTEMER:

 

Før opfindelsen af fiberoptisk transmissionsteknologi blev de fleste langdistancetelefonopkald udført via mikrobølgepunkt-til-punkt-links gennem websteder som AT&T Long Lines. Fra begyndelsen af 1950'erne blev frekvensdelingsmultipleksing brugt til at sende op til 5.400 telefonkanaler på hver mikrobølgeradiokanal, med så mange som ti radiokanaler kombineret i én antenne for at hoppe til det næste sted, der var op til 70 km væk .

 

Trådløse LAN-protokoller, såsom Bluetooth og IEEE 802.11-specifikationerne, bruger også mikrobølger i 2,4 GHz ISM-båndet, selvom 802.11a bruger ISM-bånd og U-NII-frekvenser i 5 GHz-området. Licenserede langdistance (op til ca. 25 km) trådløs internetadgang-tjenester kan findes i mange lande i intervallet 3,5–4,0 GHz (dog ikke i USA).

 

Metropolitan Area Networks: MAN-protokoller, såsom WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) baseret på IEEE 802.16-specifikationen. IEEE 802.16-specifikationen er designet til at fungere mellem 2 til 11 GHz frekvenser. De kommercielle implementeringer er i frekvensområderne 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,5 GHz og 5,8 GHz.

 

Wide Area Mobile Broadband Wireless Access: MBWA-protokoller baseret på standardspecifikationer såsom IEEE 802.20 eller ATIS/ANSI HC-SDMA (f.eks. iBurst) er designet til at fungere mellem 1,6 og 2,3 GHz for at give mobilitet og indbygningsegenskaber svarende til mobiltelefoner men med meget meget større spektral effektivitet.

 

Noget af det lavere mikrobølgefrekvensspektrum bruges på kabel-tv og internetadgang på koaksialkabel såvel som tv-udsendelser. Også nogle mobiltelefonnetværk, som GSM, bruger også lavere mikrobølgefrekvenser.

 

Mikrobølgeradio bruges i udsendelser og telekommunikationstransmissioner, fordi meget retningsgivende antenner på grund af deres korte bølgelængde er mindre og derfor mere praktiske, end de ville være ved lavere frekvenser (længere bølgelængder). Der er også mere båndbredde i mikrobølgespektret end i resten af radiospektret; den anvendelige båndbredde under 300 MHz er mindre end 300 MHz, mens mange GHz kan bruges over 300 MHz. Typisk bruges mikrobølger i tv-nyheder til at sende et signal fra et fjerntliggende sted til en tv-station i en specialudstyret varevogn.

 

C-, X-, Ka- eller Ku-båndene i mikrobølgespektret bruges i driften af de fleste satellitkommunikationssystemer. Disse frekvenser tillader stor båndbredde, mens de undgår de overfyldte UHF-frekvenser og holder sig under den atmosfæriske absorption af EHF-frekvenser. Satellit-tv fungerer enten i C-båndet for den traditionelle store parabol Fixed Satellite Service eller Ku-båndet for Direct Broadcast Satellite. Militære kommunikationssystemer kører primært over X- eller Ku Band-links, hvor Ka-båndet bruges til Milstar.

FJERNBETING:

 

Radarer bruger mikrobølgefrekvensstråling til at detektere rækkevidden, hastigheden og andre karakteristika for fjerntliggende objekter. Radarer bruges i vid udstrækning til applikationer, herunder flyvekontrol, navigation af skibe og kontrol af trafikhastighedsgrænser.

 

Udover ultralydsbeslutninger bruges nogle gange Gunn diodeoscillatorer og bølgeledere som bevægelsesdetektorer til automatiske døråbnere. Meget af radioastronomi bruger mikrobølgeteknologi.

NAVIGATIONSSYSTEMER:

 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) inklusive det amerikanske Global Positioning System (GPS), det kinesiske Beidou og det russiske GLONASS udsender navigationssignaler i forskellige bånd mellem omkring 1,2 GHz og 1,6 GHz.

STRØM:

 

En mikrobølgeovn sender (ikke-ioniserende) mikrobølgestråling (med en frekvens nær 2,45 GHz) gennem fødevarer, hvilket forårsager dielektrisk opvarmning ved absorption af energi i vandet, fedtstoffer og sukker indeholdt i maden. Mikrobølgeovne blev almindelige efter udvikling af billige hulrumsmagnetroner.

 

Mikrobølgeopvarmning er meget udbredt i industrielle processer til tørring og hærdning af produkter.

 

Mange halvlederbehandlingsteknikker bruger mikrobølger til at generere plasma til formål såsom reaktiv ionætsning (RIE) og plasmaforstærket kemisk dampaflejring (PECVD).

 

Mikrobølger kan bruges til at overføre strøm over lange afstande. NASA arbejdede i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne på at forske i mulighederne for at bruge Solar Power Satellite (SPS) systemer med store solpaneler, der ville sende strøm ned til jordens overflade via mikrobølger.

 

Nogle lette våben bruger millimeterbølger til at opvarme et tyndt lag menneskehud til en utålelig temperatur for at få den målrettede person til at bevæge sig væk. En to-sekunders burst af den 95 GHz fokuserede stråle opvarmer huden til en temperatur på 130 °F (54 °C) i en dybde på 1/64th af en tomme (0,4 mm). Det amerikanske luftvåben og marinesoldater bruger denne type Active Denial System.

Hvis du er interesseret i teknik og forskning og udvikling, så besøg venligst vores ingeniørside http://www.ags-engineering.com

bottom of page