top of page

Connectors òptics i productes d'interconnexió 

Optical Connectors & Interconnect Products 
Optical connector assembly, adapters, terminators, pigtails, patchcords, connector faceplates, shelves, communication racks, fiber distribution box, FTTH node, optical platform

Subministrem:

• Conjunt de connectors òptics, adaptadors, terminadors, pigtails, patchcords, plaques frontals de connectors, prestatgeries, bastidors de comunicació, caixa de distribució de fibra, node FTTH, plataforma òptica. Tenim components de conjunt de connectors òptics i interconnexió per a telecomunicacions, transmissió de llum visible per a il·luminació, endoscopi, fibroscopi i molt més.

En els últims anys, aquests productes d'interconnexió òptica s'han convertit en productes bàsics i ens els podeu comprar per una fracció dels preus que probablement pagueu ara. Només aquells que són intel·ligents per reduir els costos de compra poden sobreviure en l'economia global actual.

bottom of page