top of page

Eléctricos e electrónicos Conxuntos

Electronic Assembly - AGS-TECH, Inc.

Montaxe electrónica - AGS-TECH, Inc.

Electronic assembly of a medical oven

Montaxe electrónica dun forno médico

Electronic products manufacturing and assembly by AGS-TECH, Inc.

Fabricación e montaxe de produtos electrónicos por AGS-TECH, Inc.

Capacitive touch headphone developed and manufactured by AGS-TECH Inc.

Cable de auriculares táctil capacitivo desenvolvido e fabricado por AGS-TECH Inc.

Development and manufacturing of capacitive touch headphone cable

Desenvolvemento e fabricación de cable de auriculares táctil capacitivo

Optoelectronic PCBA

PCBA optoelectrónico

PCB Boards

Placas PCB

Custom PCB assemblies by AGS-TECH

Conxuntos de PCB personalizados de AGS-TECH

Prototype of an optoelectronic robot with rotating and tip-tilt stage for automated tracking and recording

Prototipo dun robot optoelectrónico con escenario rotativo e inclinable para o seguimento e gravación automatizados 

Custom manufactured and assembled transformer

Transformador fabricado e montado a medida

Custom transformers manufactured by AGS-TECH

Transformadores personalizados fabricados por AGS-TECH

Ensamblaxe de taladro eléctrico por AGS-TECH Inc.

Custom manufactured transformers made by AGS-TECH for a grill manufacturer

Transformadores personalizados feitos por AGS-TECH para un fabricante de parrillas

PCBA Assemblies - Electrical Electronic

Conxuntos PCBA - Conxuntos electrónicos eléctricos

Electric Drill Assembly by AGS-TECH Inc.
Eyeglass Case with Motion Detectors AGS-TECH, Inc.
Eyeglass case with motion sensors completely manufactured and assembled by AGS-TECH, Inc.

Estuche para lentes con detectores de movemento AGS-TECH, Inc.

Estuche para lentes con sensores de movemento totalmente fabricado e montado por AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH packages your products according to your choice and needs

AGS-TECH empaqueta os seus produtos segundo a súa elección e necesidades

Alternator Assembly by AGS-TECH Inc.

Montaxe do alternador por AGS-TECH Inc.

Starter Assembly by AGS-TECH Inc.

Montaxe de arranque por AGS-TECH Inc.

Electrical Starter by AGS-TECH Inc.

Arrancador eléctrico de AGS-TECH Inc.

PCB and SMT Assemblies AGS-TECH Inc.

Conxuntos de PCB e SMT AGS-TECH Inc.

Strain Gauges with Wire Leads Manufactured and Assembled by AGS-TECH Inc.

Extensómetros con cables fabricados e ensamblados por AGS-TECH Inc.

Single and multilayer PCB boards available from AGS-TECH Inc

Placas PCB simples e multicapa dispoñibles en AGS-TECH Inc 

Printed Circuit Board Assemblies PCBA

Conxuntos de placas de circuíto impreso PCBA

Custom PCBA manufacturing AGS-TECH, Inc.

Fabricación personalizada de PCBA AGS-TECH, Inc.

PCB board manufacturing AGS-TECH

Fabricación de placas PCB AGS-TECH

We manufacture printed circuit board assemblies

Fabricamos conxuntos de placas de circuíto impreso segundo o seu deseño ou o noso deseño adaptado ás súas necesidades

bottom of page