top of page

Moldes de plástico & Molding & Extrusion

Moulded plastic components assembled into a motorcycle taillight.

Componentes de plástico moldeados ensamblados nunha luz traseira de motocicleta. AGS-TECH fabricou para un cliente as pezas e todo o conxunto electrónico que cumpre os requisitos do Departamento de Transporte.

Plastic moulded electronic eyeglass cases

Estuches de lentes electrónicos moldeados de plástico

Motion activated precision molded plastic eyeglass case assembly

Conxunto de funda de lentes de plástico moldeado con precisión activado por movemento

Plastic Molds & Molding & Extrusion
Plastic injection moulded eyeglass case bottom view

Vista inferior da funda de lentes moldeada por inxección de plástico

Conxunto de funda de lentes de plástico moldeado con precisión activado por movemento

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

Moldeo e montaxe de compoñentes plásticos por AGS-TECH Inc.

Circuit board and moulded plastic components assembled into medical oven

Placa de circuíto e compoñentes de plástico moldeados ensamblados nun forno médico

Plastic moulding and assembly by AGS-TECH Inc

Moldeo e montaxe de plástico por AGS-TECH Inc

Manufacturing of plastic toys

Fabricación de xoguetes de plástico

Precision injection mouldings

Moldes por inxección de precisión

Injection molded parts assembled together

Pezas moldeadas por inxección ensambladas entre si

Moulded parts manufactured by AGS-TECH on a repeat basis

Pezas moldeadas fabricadas por AGS-TECH nunha base repetida

Rapid Prototyping of Plastic Products

Prototipado rápido de produtos plásticos

Injection molded pneumatic components

Pneumático moldeado por inxección components

FDA approved extruded - molded plastic consumer products from AGS-TECH

Produtos de consumo de plástico extruído e moldeado aprobados pola FDA de AGS-TECH

FDA approved plastic products for food and beverage from AGS-TECH

Produtos plásticos aprobados pola FDA para alimentos e bebidas de AGS-TECH

Precision plastic extrusions from AGS-TECH 

Extrusións de plástico de precisión de AGS-TECH 

Plastic extrusions and extrusion die manufacturing at AGS-TECH

Fabricación de extrusións plásticas e matrices de extrusión en AGS-TECH

UHMWPE Wearing Strips Extruded

Tiras de uso UHMWPE extruídas

UHMW PE tracks - Plastic Molding and Extrusions at AGS-TECH Inc 

Pistas de PE UHMW - Moldeo e extrusións de plástico en AGS-TECH Inc 

UHMW PE tracks - Plastic Extrusions at AGS-TECH Inc 

Pistas UHMW PE - Extrusións de plástico en AGS-TECH Inc 

Blow Molded Recovery Coolant Tank by AGS-TECH. 

Tanque de refrigerante de recuperación moldeado por soplado por AGS-TECH. 

Injection Blow Molding of Various Containers - AGS-TECH Inc. 

Moldeo por inxección por soplado de varios contedores - AGS-TECH Inc. 

UHMWPE Extrusion Parts - AGS-TECH Inc 

Pezas de extrusión UHMWPE - AGS-TECH Inc 

Plastic Blow Molded Pole Base by AGS-TECH Inc. 

Base de poste de plástico moldeada por soplado por AGS-TECH Inc. 

Injection and Blow Molding for Manufacturing Instrument Carrying Cases - AGS-TECH Inc. 

Moldeo por inxección e soplado para estuches de transporte de instrumentos de fabricación - AGS-TECH Inc. 

Blow moulding at AGS-TECH Inc. 

Moldeo por soplado en AGS-TECH Inc. 

Blow Moulds for Plastic Containers - AGS-TECH Inc.

Moldes de soplado para envases de plástico - AGS-TECH Inc.

bottom of page