top of page

Moldes de caucho e elastómero & Molding

Rubber and Elastomer Molds & Molding

Parte moldeada por inxección de caucho ensamblada con outras pezas metálicas. Facemos os moldes e ferramentas para producir as túas pezas personalizadas.

Mechanical assembly with rubber injection molded component. Entire assembly was manufactured by AGS-TECH Inc.

Montaxe mecánica con compoñente moldeado por inxección de caucho. Todo o conxunto foi fabricado por AGS-TECH Inc.

Rubber toys manufactured by AGS-TECH Inc.

Xoguetes de goma fabricados por AGS-TECH Inc.

Custom parts made of a large variety of rubber materials

Pezas personalizadas feitas dunha gran variedade de materiais de caucho

Custom Rubber Molding of Automotive Mats for One of Our Customers - AGS-TECH Inc - Visit us at www.agstech.net

Moldeo de goma personalizado de alfombras automotrices para un dos nosos clientes - AGS-TECH Inc - Visítanos en www.agstech.net

Molded rubber components assembled into sporting goods.

Componentes de caucho moldeados ensamblados en artigos deportivos. Todos os compoñentes fabricados e ensamblados por AGS-TECH Inc.

Rubber Belts Manufacturing by AGS-TECH Inc.

Fabricación de correas de goma por AGS-TECH Inc.

Manufacturing of O-Ring at AGS-TECH Inc.

Fabricación de juntas tóricas at AGS-TECH Inc.

Molded O-Ring Kits

Kits de juntas tóricas moldeadas

Extruded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Pezas de goma extruída de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Rubber Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV made by AGS-TECH

Extrusión de caucho de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV fabricada por AGS-TECH

Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Extrusión de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Extruded Rubber made of EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV
Molded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Pezas de goma moldeadas de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

Caucho extruido de EPDM - NBR - CR - SILICONA - PVC - TPE - TPV

bottom of page