top of page

Жалпы сатуу шарттары AGS-TECH Inc

General Sales Terms at AGS-TECH Inc

Төмөндө сиз the AGS-TECH Inc. ЖАЛПЫ САТУУ ЖАНА ШАРТТАРЫН табасыз. Сатуучу AGS-TECH Inc. бул шарттардын көчүрмөсүн сунуштар жана цитаталар менен бирге кардарларына берет. Бул AGS-TECH Inc. сатуучунун жалпы сатуу шарттары жана ар бир транзакция үчүн жарактуу деп эсептелбеши керек. Бирок, бул жалпы сатуу шарттарына кандайдыр бир четтөөлөр же өзгөртүүлөр үчүн, сатып алуучулар AGS-TECH Inc менен байланышып, жазуу жүзүндө макулдук алышы керек экенин эске алыңыз. Эгерде сатуунун шарттарынын өз ара макулдашылган өзгөртүлгөн версиясы жок болсо, AGS-TECH Inc.тин төмөндөгү бул жоболору жана шарттары колдонулат. Биз ошондой эле AGS-TECH Inc. компаниясынын негизги максаты кардарлардын күтүүлөрүнө жооп берген же андан ашкан өнүмдөрдү жана кызматтарды көрсөтүү жана анын кардарларын глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү кылуу экендигин баса белгилегибиз келет. Ошондуктан AGS-TECH Inc. менен болгон мамилеси ар дайым таза формалдуулукка негизделген эмес, анын кардарлары менен узак мөөнөттүү чын ыкластуу мамиледе жана өнөктөштүктө болот.

 

1. КАБЫЛ АЛУУ. Бул сунуш сунуш эмес, бирок чакыруу отуз (30) күн бою ачык турган заказды берүүгө Сатып алуучуга чакыруу болуп саналат. Бардык заказдар AGS-TECH, INC. (мындан ары "сатуучу" деп аталат) тарабынан акыркы жазуу жүзүндөгү кабыл алынган шартта жүргүзүлөт.

 

Бул жердеги жоболор жана шарттар сатып алуучунун буйругуна карата колдонулат жана жөнгө салынат, жана бул шарттар менен сатып алуучунун буйругунун ортосунда кандайдыр бир карама-каршылык болгон учурда, бул жердеги жоболор жана шарттар артыкчылыктуу болот. Сатуучу өзүнүн сунушуна сатып алуучу тарабынан сунушталган ар кандай башка же кошумча шарттарды киргизүүгө каршы чыгат жана алар сатып алуучунун акцептине киргизилсе, сатуучунун ушул жерде баяндалган шарттарына ылайык сатуу келишими түзүлөт.

 

2. ЖЕТКИРҮҮ. Келтирилген жеткирүү күнү - бул биздин учурдагы пландаштыруу талаптарына негизделген эң жакшы болжолубуз жана өндүрүштөгү күтүлбөгөн жагдайлардан улам Сатуучунун кароосу боюнча кыйла узак мөөнөткө жоопкерчиликсиз четтетилиши мүмкүн. Сатуучу өзүнөн көз каранды болбогон кыйынчылыктарга же себептерге, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, Кудайдын же элдик душмандын аракеттери, өкмөттүк буйруктар, чектөөлөр болгон учурда кандайдыр бир белгилүү бир датага же даталарга жеткирилбегендиги үчүн жоопкерчилик тартпайт. же артыкчылыктар, өрт, суу ташкыны, иш таштоо же башка иштин токтоп калуусу, авариялар, кыйроолор, согуш шарттары, баш аламандык же жарандык толкундоолор, эмгек, материалдык жана/же транспорттун жетишсиздиги, юридикалык кийлигишүүлөр же тыюу салуулар, эмбарголор, субподрядчылардын жана жеткирүүчүлөрдүн дефолттору же кечигүүлөрү, же аткарууну же өз убагында жеткирүүнү кыйындаткан же мүмкүн эмес кылган окшош же башка себептер; жана, кандай болгон күндө да Сатуучу эч кандай жоопкерчилик тартпайт же тартылбайт. Сатып алуучу мындай себептерден улам жокко чыгарууга укугу жок, ошондой эле Сатуучуга Сатып алуучунун эсебине ушул келишим боюнча сатылып алынган материалды же башка товарларды өндүрүүнү, жөнөтүүнү же сактоону токтотууга, кечиктирүүгө же башка жол менен бөгөт коюуга, ошондой эле төлөмдү кармап калууга укугу жок. Сатып алуучунун жеткирүүнү кабыл алуусу кечиктирүү боюнча ар кандай дооматтан баш тартуу болуп саналат. Жеткирүү үчүн белгиленген мөөнөттө же андан кийин жөнөтүүгө даяр болгон товарлар Сатып алуучунун өтүнүчү боюнча же Сатуучудан көз каранды болбогон башка себептерден улам жөнөтүлүшү мүмкүн болбосо, төлөм Сатып алуучуга ошол эле күнү билдирилгенден кийин отуз (30) күндүн ичинде жүргүзүлөт.

 

Сатып алуучу менен Сатуучунун ортосунда жазуу жүзүндө башкасы макулдашылбаса, жөнөтүүгө даяр. Эгерде кандайдыр бир убакта жөнөтүү кийинкиге калтырылса же кечиктирилип калса, Сатып алуучу ошол эле нерсени Сатып алуучунун тобокелдигине жана чыгашасына алып сактайт, ал эми Сатып алуучу сактай албаса же сактоодон баш тартса, Сатуучу муну Сатып алуучунун тобокелдигине жана чыгашасына алып коюуга укуктуу.

 

3. ЖҮК/ЖОГОЛУП КАЛУУ КОРКУНУЧУ. Эгерде башкасы көрсөтүлбөсө, бардык ташуулар ФОБ, жөнөтүү жери боюнча жүргүзүлөт жана Сатып алуучу камсыздандырууну кошкондо ташуу үчүн бардык төлөмдөрдү төлөөгө макул болот. Сатып алуучу жүк ташуучуга депонирленген учурдан тартып бардык жоготуу жана бузулуу тобокелдигин өзүнө алат

 

4. ТЕКШЕРҮҮ/БЕТ АЛУУ. Сатып алуучу товарды алгандан кийин он (10) күндүн ичинде текшерүүгө жана кабыл алууга же четке кагууга тийиш. Эгерде товар четке кагылса, баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүү жана анын конкреттүү себептери сатуучуга алынгандан кийин он (10) күндүн ичинде жөнөтүлүшү керек. Мындай он (10) күндүк мөөнөттүн ичинде товарды четке кагуу же Сатуучуга каталар, жетишсиздиктер же келишимдин башка талаптарын аткарбоо жөнүндө билдирбөө товарларды кайтарылгыс кабыл алуу жана алардын Келишимге толук ылайык келгендигин моюнга алуу болуп саналат.

 

5. КАЙТА ЭМЕС ЧЫГЫМДАРЫ (NRE), АНЫКТОО/ТӨЛӨМ. Сатуучунун тырмакчасында, ырастоосунда же башка билдирүүсүндө колдонулганда, NRE (а) Сатып алуучунун так талаптарына ылайык өндүрүүгө мүмкүндүк берүү үчүн Сатуучуга таандык шаймандарды модификациялоо же адаптациялоо үчүн, же (б) талдоо жана Сатып алуучунун талаптарын так аныктоо. Сатып алуучу андан ары бардык керектүү оңдоолорду же инструменттерди алмаштырууну Сатуучу белгилегенден кийин төлөп берет.

 

Кайталанбаган чыгашалар Сатуучу тарабынан аныкталган учурда, Сатып алуучу анын 50%ын Сатып алуу заказы менен жана анын калдыктарын Сатып алуучу тарабынан жасалган дизайнга, прототипке же үлгүлөргө макулдук бергенден кийин төлөйт.

 

6. БААЛАР ЖАНА САЛЫКТАР. Заказдар көрсөтүлгөн баалар боюнча кабыл алынат. Сатып алуучу реквизиттерди, спецификацияларды же башка тиешелүү маалыматты алуунун кечиктирилишинен же Сатып алуучу сураган өзгөртүүлөрдөн улам Сатуучу тарткан ар кандай кошумча чыгымдар Сатып алуучудан алынат жана эсеп-фактура боюнча төлөнүүгө тийиш. Сатып алуучу сатып алуу баасына кошумча катары бардык сатууларды, пайдаланууну, акциздерди, лицензияларды, мүлктөрдү жана/же башка салыктарды жана жыйымдарды, алар боюнча пайыздар жана айыптык төлөмдөрдү жана ага байланыштуу чыгашаларды өзүнө алат жана төлөйт: мүлктү сатууга, тейлөөгө, ушул буйруктун башка предметине таасир этүүчү же тиешелүү, жана Сатып алуучу Сатуучунун ордун толтурууга жана Сатуучуну ар кандай дооматтардан, талаптардан же милдеттенмелерден жана ушундай салыктарды, салыктарды, пайыздарды же

 

7. ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ. Буйрутма берилген буюмдар жөнөтүлгөн катары эсепке алынат жана Сатуучуга төлөм, эгерде жазуу жүзүндө башкача каралбаса, Сатуучу тарабынан жөнөтүлгөн күндөн тартып отуз (30) күн ичинде Америка Кошмо Штаттарынын каражаттарында таза накталай акча болот. Накталай акча арзандатууга жол берилбейт. Сатып алуучу даярдоону же жөнөтүүнү кечиктирсе, бүтүрүү пайызын төлөө (келишимдин баасы боюнча) токтоосуз түрдө төлөнөт.

 

8. КЕЧ АЛУУ. Эгерде эсеп-фактуралар белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, Сатып алуучу төлөнбөгөн төлөнбөгөн калдык үчүн айына анын 1 ½% өлчөмүндө кечиктирилген төлөмдөрдү төлөөгө макул болот.

 

9. КОЛЛЕКЦИЯНЫН БААСЫ. Сатып алуучу бардык чыгымдарды төлөөгө макул болот, анын ичинде бардык адвокаттык жыйымдар менен чектелбестен, Сатуучу Сатып алуучунун эсебин чогултуу же сатуунун шарттарынын кайсынысын болбосун аткаруу үчүн адвокатка тапшырышы керек болгон учурда.

 

10. КООПСУЗДУК КЫЗЫМДУУЛУК. Төлөм толугу менен алынганга чейин Сатуучу ушул келишимге ылайык товарга болгон кепилдик үлүшүн сактап калат жана Сатып алуучу Сатуучуга Сатып алуучунун атынан Сатып алуучунун атынан Сатып алуучунун камсыздоо кызыкчылыгын камтыган стандарттуу каржылоо отчетун аткарууга уруксат берет Сатуучунун каалаган мамлекетте, өлкөдө же юрисдикцияда товарларга болгон коопсуздук кызыкчылыгы. Сатуучунун өтүнүчү боюнча Сатып алуучу бардык ушундай документтерди дароо аткарышы керек.

 

11. КЕПИЛДИК. Сатуучу сатылган компоненттердин товарлары Сатуучу тарабынан жазуу жүзүндө белгиленген спецификацияларга жооп берерине кепилдик берет. Эгерде Сатып алуучунун буйрутмасы сүрөттөлүштөн объектке чейин толук оптикалык система үчүн болсо жана Сатып алуучу анын талаптары жана колдонулушу боюнча бардык маалыматты камсыз кылса, Сатуучу ошондой эле Сатуучу жазуу жүзүндө баяндалган мүнөздөмөлөрдүн чегинде системанын иштешине кепилдик берет.

 

Сатуучу бул жерде атайын айтылгандан тышкары, жарамдуулугуна же сатууга жарамдуулугуна кепилдик бербейт жана оозеки же жазуу жүзүндө, ачык же кыйыр түрдө кепилдик бербейт. Бул жерде тиркелген жоболор жана спецификациялар сыпаттоо гана болуп саналат жана кепилдиктер катары түшүнүүгө болбойт. Эгерде сатуучудан башка жактар сатуучунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз кандайдыр бир ишти аткарса же сатуучу берген товарга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсе, сатуучунун кепилдиги колдонулбайт.

 

Сатуучу эч кандай шартта пайданын жоголушу же башка экономикалык жоготуулар, же болбосо сатуучунун товарынын бузулушунан же сатуучунун кемчиликтүү товарды берүүсүнөн улам өндүрүштүн жоголушу же башка зыяндын же жоготуулардын натыйжасында келип чыккан өзгөчө, кыйыр кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт. товарларды же сатуучу тарабынан ушул келишимди башка бузуунун себебинен. Сатып алуучу ушуну менен кепилдикти бузгандыгы үчүн бул келишимди жокко чыгарган учурларда келтирилген зыяндын ордун толтуруу укугунан баш тартат. Бул кепилдик баштапкы сатып алуучуга гана жайылтылат. Эч бир кийинки сатып алуучу же колдонуучу камтылган эмес.

 

12. КОЛДОНУУ. Сатып алуучу Сатуучунун ордун толтурууга жана аны Сатуучунун товарды сатуусунан же Сатып алуучунун товарды колдонуусунан келип чыккан же ага байланыштуу келип чыккан ар кандай дооматтан, талаптан же жоопкерчиликтен жана ага каршы зыянсыз сактоого макул болот жана бул зыянды камтыйт, бирок алар менен чектелбейт. мүлк же адамдар. Сатып алуучу өзүнүн эсебинен Сатуучуга каршы кайсы болбосун Америка Кошмо Штаттарынын же башка патенттин бузулушуна (анын ичинде укук бузууга) карата ар кандай доолорду коргоого макул болот жана буйрутма боюнча берилген товарлардын бардыгын же бөлүктөрүн, аны өндүрүүнү жана/же аны пайдаланууну камтыйт жана чыгымдарды, жыйымдарды төлөйт. жана/же соттун кандайдыр бир акыркы чечими боюнча мындай укук бузуу үчүн Сатуучуга келтирилген зыяндар; Сатуучу Сатып алуучуга мындай бузуулар үчүн ар кандай айыптоо же доо жөнүндө дароо билдирсе жана Сатып алуучуга мындай доо арызды коргоо жөнүндө билдирсе; Сатуучу мындай коргоодо Сатуучунун эсебинен өкүл болууга укуктуу.

 

13. МЕНЧИК МААЛЫМАТТАР. Сатуучу тарабынан берилген бардык спецификациялар жана техникалык материалдар жана ага негизделген бүтүмдөрдү жүргүзүүдө Сатуучу тарабынан жасалган бардык ойлоп табуулар жана ачылыштар Сатуучунун менчиги болуп саналат жана купуялуу болуп саналат жана башкаларга ачыкка чыгарылбашы же алар менен талкууланбашы керек. Ушул буйрук менен же ага негизделген кандайдыр бир транзакцияны жүргүзүүдө берилген бардык мындай спецификациялар жана техникалык материалдар талап боюнча Сатуучуга кайтарылып берилет. Бул буйрук менен жабдылган сүрөттөмө материал, эгерде ага тиешелүү буйрукту ырастоодо Сатуучу тарабынан туура тастыкталбаса, детал үчүн милдеттүү эмес.

 

14. КЕЛИШИМГЕ ӨЗГӨРТҮҮЛӨР. Бул жерде камтылган жоболор жана шарттар, ошондой эле Сатуучунун сунушунда же ага тиркелген спецификацияларында айтылган башка жоболор жана шарттар, эгерде бар болсо, Сатуучу менен Сатып алуучунун ортосундагы толук макулдашууну түзөт жана бардык алдын ала оозеки же жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдү же түшүнүктөрдү алмаштырат. тараптар же алардын өкүлдөрү. Бул буйрукту кабыл алгандан кийин көрсөтүлгөн шарттарды өзгөртүүгө багытталган эч бир билдирүү, эгерде тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу кызматкер же Сатуучунун жетекчисинин жазуу жүзүндөгү макулдугусуз милдеттүү болуп саналат.

 

15. ЖОКТОО ЖАНА БУЗУУ. Бул буйрутма Сатып алуучу тарабынан жокко чыгарылбайт, жокко чыгарылбайт же өзгөртүлбөйт, ошондой эле Сатып алуучу башка жол менен иштин же жөнөтүүнүн кечиктирилишине себеп болбойт, жазуу жүзүндөгү макулдуктан жана Сатуучу тарабынан жазуу жүзүндө бекитилген шарттардан тышкары. Мындай макулдук, эгерде Сатып алуучу Сатуучуга келтирилген чыгымдардын, кошумча чыгымдардын жана алынбай калган пайданын ордун толтурууну камтыган, жокко чыгаруу үчүн негиздүү төлөмдөрдү төлөп берген шартта гана берилет. Сатып алуучу Сатуучунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз бул келишимди жокко чыгарган же келишимди бузгандыгы үчүн Сатуучуга баш ийбестен ушул келишимди бузган жана мындай бузуунун натыйжасында Сатуучуга келтирилген зыянды, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, жоголгон пайданы, түз жана кыйыр зыяндарды төлөп берген учурда, тарткан чыгымдар жана адвокаттык төлөмдөр. Эгерде Сатып алуучу Сатуучу менен ушул же башка келишим боюнча дефолт кылса, же Сатуучу кандайдыр бир убакта Сатып алуучунун финансылык жоопкерчилигине канааттанбаса, Сатуучу башка юридикалык чараларга зыян келтирбестен, ушул келишимге ылайык жеткирүүлөрдү токтотууга укуктуу. демейки же шарт оңдолот.

 

16. КЕЛИШИМ ЖЕРИ. Ар кандай заказдарды жайгаштыруудан жана аны Сатуучу тарабынан кабыл алуудан келип чыккан ар кандай келишим Нью-Мексико келишими болуп саналат жана Нью-Мексико штатынын мыйзамдарына ылайык бардык максаттар үчүн чечмеленет жана башкарылат. Берналильо округу, NM ушуну менен ушул Макулдашуудан келип чыккан же ага байланыштуу ар кандай иш-аракеттер же процесстер үчүн соттук териштирүү жери катары белгиленген.

 

17. АРАКЕТТИ ЧЕКТӨӨ. Бул келишимди же бул жерде сүрөттөлгөн кепилдикти бузгандыгы үчүн Сатып алуучунун Сатуучуга каршы аракеттерине, эгерде жеткирүү же эсеп-фактура датасынан кийин бир жылдын ичинде башталбаса, кайсынысы эрте болсо, тыюу салынат.

bottom of page