top of page

Оптомеханикалык Ассамблеялар

Optomechanical Assemblies

Оптомеханикалык жыйнактар

Optomechanical Assemblies - AGS-TECH 

Оптомеханикалык Ассамблеялар - AGS-TECH 

Optical Projector Assemblies from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc компаниясынын оптикалык проекторлорунун жыйындысы.

Optomechanical Assemblies - Camera Systems - AGS-TECH, Inc.

Оптомеханикалык Ассамблеялар - Камера системалары - AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH designs and manufactures optocouplers such as Iphone to endoscope coupler

AGS-TECH Iphone жана эндоскоп кошкучтары сыяктуу оптокоуплерлерди иштеп чыгат жана өндүрөт

Fiberscope supplied by AGS-TECH Inc.

Fiberscope AGS-TECH Inc тарабынан берилген.

Optomechanical Components

Оптомеханикалык компоненттер

Mirror Finish Reflective Sheet Metal Assembly for Solar Application by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc тарабынан Күн колдонуу үчүн Mirror Finish Reflective Sheet Металл Ассамблеясы.

bottom of page