top of page

Металл жана металл эритмесин куюу

Metal and Metal Alloy Castings

Куйма металлдын жана эритмелердин сапатын катуу текшерүү parts

Precision metal casting

Металлдарды так куюу

Custom metal casting

Заказ боюнча металл куюу

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Куюлган жана иштетилген транспорттук өнөр жай тетиктери

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

Так металл жана металл эритмеси экинчи операциялар менен куюу - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Боз темирден куюлган тетиктер

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc тарабынан өндүрүлгөн Gray Iron Casting.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

AGS-TECH Inc.'ден темир жана болот куюулары 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Металлдан жана эритмелерден так куюу - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Башка операциялар менен айкалыштырылган тактык куюу - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Чоң тетиктерди куюу жана согуу

Large Metal Castings

Ири металл куюу

Metal Castings Ready for Secondary Operations

Металл куюу экинчи операцияларга даяр

Metal Castings Plant

Металл куюу заводу

Metal Casting Operations

Металл куюу операциялары

bottom of page