top of page

Электрондук прототиптөө

Prototype Electronic Robot with Near Infrared Detectors

Жакынкы инфракызыл детекторлору, айлануу баскычы жана учу эңкейтүүчү башы бар электрондук роботтун прототиби

Quick Electronic Prototyping

Тез электрондук прототиптөө

Four Layer PCB with RO04003C on Top of Layer Immersion Gold

RO4003C менен төрт катмарлуу ПХБ катмары чөмүлүүчү алтындын үстүндө

PCB Prototyping for Solar Project

Күн долбоору үчүн PCB прототипи

Two Layer PCBA Prototype Design and Layout

Эки катмарлуу PCBA прототипинин дизайны жана жайгашуусу 

Optoelectronic Prototype Robot

Оптоэлектрондук прототиби робот

PCBA Prototyping Services

PCBA Prototyping Services

Multilayer Board PCBA Prototyping

Көп катмарлуу такта PCBA прототипи

Printed Circuit Board Assembly Prototyping

Басма схемалар монтаждоо прототипи

Electronic Wire Harness Assembly Prototyping

Электрондук зымдарды монтаждоо прототипи

Custom Amplifier Prototyping

Ыңгайлаштырылган күчөткүч прототиптөө

Electronic Amplifier Prototyping

Электрондук күчөткүчтүн прототипи

bottom of page