top of page

İşlənmiş Komponentlər & Frezeleme & Torna

CNC machined part manufactured and assembled by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən istehsal edilmiş və yığılmış CNC işlənmiş hissə.

CNC machined parts for food packaging industry www.agstech.net

Qida qablaşdırma sənayesi üçün CNC işlənmiş hissələr www.agstech.net

CNC machined parts

CNC işlənmiş hissələri

High volume CNC turning, milling and drilling

Yüksək həcmli CNC tornalama, frezeleme və qazma

High quality CNC machining and finishing
Custom drill bits manufactured for a client

Müştəri üçün hazırlanmış xüsusi qazma bitləri

Yüksək keyfiyyətli CNC emal və bitirmə 

Threading - Thread Rolling and Cutting by AGS-TECH Inc.

Threading - AGS-TECH Inc. tərəfindən ipin yuvarlanması və kəsilməsi.

Precision Machining offered by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən təklif olunan Precision Machining.

CNC manufacturing by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən CNC istehsalı.

CNC Spring Forming by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən CNC Yay Formalama.

EDM Machining of Rotor AGS-TECH Inc.

Rotorun EDM Emalı AGS-TECH Inc.

EDM Machined Steel Part AGS-TECH Inc.

EDM İşlənmiş Polad Hissəsi AGS-TECH Inc.

Thread Forming by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc.

Cannulated drill bits machining by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən kanallı qazma bitlərinin emalı.

Machined shaft of a stirrer

Bir qarışdırıcının işlənmiş şaftı

Stainless Steel Forming Shaping Cutting Grinding Polishing by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən Paslanmayan Polad Formalaşdırma Kəsmə Taşlama Cilalama.

Machined Tool Parts Manufactured by AGS-TECH Inc.

İşlənmiş alət hissələri AGS-TECH Inc.

Rapid Prototyping of Metal Components
Black anodized aluminum parts

Metal Komponentlərin Sürətli Prototipləşdirilməsi

Qara anodlaşdırılmış alüminium hissələri

Brass Parts Machining

Pirinç hissələrin emalı

CNC turning of a stainless steel part

Paslanmayan polad hissənin CNC tornalanması

Manufactured Shafts

İstehsal edilmiş şaftlar

Precision knurled pneumatic components manufactured by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən istehsal olunan dəqiq dırnaqlı pnevmatik komponentlər.

Precision machined tiny gear and dials manufactured by AGS-TECH Inc

Dəqiq işlənmiş kiçik dişli və siferblatlar AGS-TECH Inc tərəfindən istehsal edilmişdir

Machining of industrial sapphire

Sənaye sapfirinin emalı 

Industrial sapphire CNC machining

Sənaye sapfir CNC emal 

Technical ceramic rings made by AGS-TECH, Inc.

Texniki keramika üzüklər tərəfindən hazırlanmışdır

AGS-TECH, Inc.

Cylinder Head by AGS-TECH Inc.

Silindr başlığı AGS-TECH Inc.

Cylinder Head

Silindr başlığı

Pneumatic Hydraulic and Vacuum Components Machining - AGS-TECH

Pnevmatik hidravlik və vakuum komponentlərinin emalı - AGS-TECH

Custom Skive Blades Machining and Deburring
Hardness testing of Skive Blades

Xüsusi Skive Bıçaqlarının Emalı və Çapaq Alma 

Skive Bıçaqlarının sərtlik sınağı

Cutting tools manufactured to certain hardness specification

Kəsmə alətləri istehsal edilmişdir müəyyən sərtlik spesifikasiyasına uyğun olaraq. 

Machined bushings produced inexpensively by AGS-TECH Inc

AGS-TECH Inc tərəfindən ucuz istehsal olunan emal kolları

Machined Bushings - AGS-TECH Inc

İşlənmiş Buşinqlər - AGS-TECH Inc

Specialty DU Bearings

Xüsusi DU podşipnikləri

Precision Machined DU Bearing

Həssas İşlənmiş DU Bearing 

Machine Elements from Steel

Poladdan Maşın Elementləri

Machined Machine Elements with Yellow Zinc Chromate Finish

Sarı Sink Xromatlı İşlənmiş Maşın Elementləri

bottom of page