top of page

Metal ştamplama və təbəqə metal istehsalı

Zinc plated stamped parts

Sink örtüklü möhürlənmiş hissələr

Precision stampings and wire forming

Dəqiq ştamplama və tel formalaşdırma

Zinc plated custom precision metal stampings

Sink örtüklü xüsusi dəqiqlikli metal ştamplamalar

Precision stamped parts

Dəqiq möhürlənmiş hissələr

AGS-TECH Inc. precision metal stamping

AGS-TECH Inc. dəqiq metal ştamplama

Sheet Metal Fabrication by AGS-TECH Inc.

Sac metal istehsalı AGS-TECH Inc.

Sheet Metal Rapid Prototyping by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən Sheet Metal Rapid Prototyping.

Stamping of washers in high volume

Yuyucuların yüksək həcmdə ştamplanması

Development and manufacturing of sheet metal oil filter housing

Sac metal yağ filtri korpusunun hazırlanması və istehsalı

Fabrication of sheet metal components for oil filter and complete assembly

Yağ filtri üçün sac metal komponentlərin hazırlanması və tam yığılması

Custom fabrication and assembly of sheet metal products

Sac metal məmulatların sifarişlə hazırlanması və yığılması

Fabrication of Head Gasket by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən Baş Contasının istehsalı.

Fabrication of Gasket Set at AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc.-də conta dəstinin istehsalı.

Fabrication of sheet metal enclosures - AGS-TECH Inc

Sac metal korpusların istehsalı - AGS-TECH Inc

Fabrication of Skiving Blades for Food Packaging Industry
Simple Single and Progressive Stampings from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc-dən sadə tək və mütərəqqi ştamplamalar.

Stampings from Metal and Metal Alloys - AGS-TECH Inc

Metal və metal ərintilərindən ştamplamalar - AGS-TECH Inc

Sheet metal parts prior to finishing operation

Bitirmə əməliyyatından əvvəl təbəqə metal hissələri

Sheet Metal Forming - Electrical Enclosure - AGS-TECH Inc

Levha Metal Formalaşdırma - Elektrik Korpusu - AGS-TECH Inc

Manufacturing Titanium Coated Cutting Blades for Food Industry 

Qida Sənayesi üçün Titan örtüklü kəsici bıçaqların istehsalı 

Qida Qablaşdırma Sənayesi üçün Skiving Bıçaqlarının istehsalı

bottom of page