top of page

Mexanik məclislər

Mechanical Assembly

Mexanik montaj

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Polad toplardan, yaylardan və emal edilmiş komponentlərdən ibarət mexaniki birləşmələr

Welded metal components made by AGS-TECH

AGS-TECH tərəfindən hazırlanmış qaynaqlanmış metal komponentlər

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Hər növ rəfdən və sifarişlə hazırlanmış bərkidicilərdən istifadə edərək mexaniki birləşmələr

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Xüsusi açarlar, iplər və maşın elementləri ilə mexaniki birləşmələr

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən Qaynaqlanmış Polad Quraşdırma

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Güzgü Finish Paslanmayan Polad Qaynaqlı Yığma AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Dəqiq hissələrin mexaniki yığılması AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

CNC işlənmiş, yivli, yivli və yığılmış komponentlər

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Boruya yığılmış nikel örtüklü pirinç hissələri

AGS-TECH Inc. tərəfindən Xüsusi Mexanik Yığıncaq.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

İşlənmiş siferblat və dişli yığımı - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən istehsal olunan təzyiqölçənlər üçün işlənmiş dişli və siferblat yığımı.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Altıbucaqlı qoz yığımı

Altıbucaqlı qoz yığmasının istehsalı

AGS-TECH Inc. tərəfindən Qaynaqlanmış Metal Parçaların Yığılması

Pump Assembly

Nasos Quraşdırması

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Mexaniki Quraşdırma - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Pəncərəli rulman yığımı

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc.-dən pin rulmanları.

Bearing Assembly

Rulman montajı

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc-dən podşipnik montajı.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Sənaye Tətbiqləri üçün Həssas Mexanik Yığıncaqlar - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Mühürləmə tətbiqləri üçün dəqiq işlənmiş və yığılmış komponentlər -

AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Avtomobillər üçün Mexanik Montaj Karbon Fiber Qanad-I Tipi

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Mexanik Quraşdırma və Qaynaq -

AGS-TECH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Menteşə yayları vintlərindən və digər komponentlərdən dəqiq montajlar - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Xüsusi zəncir yığımı - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Mexanik Yığıncaqlar Karbon Fiber Wing-E Tipi

Custom chain assembly

Xüsusi zəncir montajı

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən Xüsusi Təzyiq Ölçerlərinin İstehsalı və Mexanik Quraşdırılması.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Xüsusi Təzyiq Ölçer Yığıncaqlarının Arxa tərəfi  

bottom of page