top of page

Plastik Kalıplar & Qəlibləmə və Ekstruziya

Moulded plastic components assembled into a motorcycle taillight.

Motosikletin arxa işığına yığılmış qəliblənmiş plastik komponentlər. AGS-TECH, müştəri üçün Nəqliyyat Departamentinin tələblərinə cavab verən hissələri və bütün elektron yığımı istehsal edir.

Plastic moulded electronic eyeglass cases

Plastik qəliblənmiş elektron eynək qutuları

Motion activated precision molded plastic eyeglass case assembly

Hərəkətlə aktivləşdirilmiş dəqiqliklə qəliblənmiş plastik gözlük qutusu

Plastic Molds & Molding & Extrusion
Plastic injection moulded eyeglass case bottom view

Plastik inyeksiya ilə qəliblənmiş eynək qutusunun alt görünüşü

Hərəkətlə aktivləşdirilmiş dəqiqliklə qəliblənmiş plastik gözlük qutusu

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən plastik komponentlərin qəliblənməsi və yığılması.

Circuit board and moulded plastic components assembled into medical oven

Tibbi sobaya yığılmış dövrə lövhəsi və qəliblənmiş plastik komponentlər

Plastic moulding and assembly by AGS-TECH Inc

AGS-TECH Inc. tərəfindən plastik qəlibləmə və montaj

Manufacturing of plastic toys

Plastik oyuncaqların istehsalı

Precision injection mouldings

Dəqiq inyeksiya qəlibləri

Injection molded parts assembled together

Birlikdə yığılmış injection qəliblənmiş hissələr

Moulded parts manufactured by AGS-TECH on a repeat basis

Təkrar əsasda AGS-TECH tərəfindən istehsal olunan qəliblənmiş hissələr

Rapid Prototyping of Plastic Products

Plastik məhsulların sürətli prototipləşdirilməsi

Injection molded pneumatic components

Enjeksiyonla qəliblənmiş pneumatic components

FDA approved extruded - molded plastic consumer products from AGS-TECH

FDA tərəfindən təsdiqlənmiş AGS-TECH-dən ekstrüde edilmiş - qəliblənmiş plastik istehlak məhsulları

FDA approved plastic products for food and beverage from AGS-TECH

AGS-TECH-dən qida və içkilər üçün FDA tərəfindən təsdiqlənmiş plastik məhsullar

Precision plastic extrusions from AGS-TECH 

AGS-TECH -dən dəqiq plastik ekstruziyalar

Plastic extrusions and extrusion die manufacturing at AGS-TECH

AGS-TECH-də plastik ekstruziyalar və ekstruziya kalıplarının istehsalı

UHMWPE Wearing Strips Extruded

UHMWPE Geyinmə Zolaqları Ekstruziya

UHMW PE tracks - Plastic Molding and Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE izləri - AGS-TECH Inc-də Plastik Kalıplama və Ekstruziyalar 

UHMW PE tracks - Plastic Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE izləri - AGS-TECH Inc-də Plastik Ekstruziyalar 

Blow Molded Recovery Coolant Tank by AGS-TECH. 

AGS-TECH.  tərəfindən üfürülmüş Bərpaedici Soyuducu Çən

Injection Blow Molding of Various Containers - AGS-TECH Inc. 

Müxtəlif Konteynerlərin Enjeksiyon Üflemeli Kalıplama - AGS-TECH Inc. 

UHMWPE Extrusion Parts - AGS-TECH Inc 

UHMWPE Ekstruziya Hissələri - AGS-TECH Inc 

Plastic Blow Molded Pole Base by AGS-TECH Inc. 

AGS-TECH Inc. tərəfindən Plastik Üfleme Kalıplı Dirək Baza. 

Injection and Blow Molding for Manufacturing Instrument Carrying Cases - AGS-TECH Inc. 

Alət Daşıma Çantalarının İstehsalı üçün Enjeksiyon və Üfleme Kalıplama - AGS-TECH Inc. 

Blow moulding at AGS-TECH Inc. 

AGS-TECH Inc.-də üfürmə. 

Blow Moulds for Plastic Containers - AGS-TECH Inc.

Plastik qablar üçün üfürmə qəlibləri - AGS-TECH Inc.

bottom of page