top of page

Metal və metal ərintisi tökmə

Metal and Metal Alloy Castings

Tökmə metal və ərintilərin ciddi keyfiyyət yoxlanışı parts

Precision metal casting

Dəqiq metal tökmə

Custom metal casting

Xüsusi metal tökmə

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Tökmə və emal edilmiş nəqliyyat sənayesi hissələri

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

İkinci dərəcəli əməliyyatlarla dəqiq metal və metal ərintisi tökmə - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Boz Dəmirdən tökmə hissələri

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc tərəfindən istehsal olunan Boz Dəmir Döküm.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

AGS-TECH Inc.-dən Dəmir və Polad Dökümləri 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Metal və ərintilərdən Dəqiq Döküm - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Digər Əməliyyatlarla Birləşdirilmiş Dəqiq Döküm Dökümləri - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Böyük hissələrin tökülməsi və döyülməsi

Large Metal Castings

Böyük Metal Dökümlər

Metal Castings Ready for Secondary Operations

İkinci dərəcəli əməliyyatlar üçün hazır metal tökmə

Metal Castings Plant

Metal tökmə zavodu

Metal Casting Operations

Metal tökmə əməliyyatları

bottom of page