top of page

Optomexaniki məclislər

Optomechanical Assemblies

Optomexaniki birləşmələr

Optomechanical Assemblies - AGS-TECH 

Optomexaniki Yığıncaqlar - AGS-TECH 

Optical Projector Assemblies from AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc-dən Optik Proyektor Yığıncaqları.

Optomechanical Assemblies - Camera Systems - AGS-TECH, Inc.

Optomexaniki Assambleyalar - Kamera Sistemləri - AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH designs and manufactures optocouplers such as Iphone to endoscope coupler

AGS-TECH, Iphone-dan endoskopa birləşdirici kimi optokuplları layihələndirir və istehsal edir

Fiberscope supplied by AGS-TECH Inc.

Fiberskop AGS-TECH Inc.

Optomechanical Components

Optomexaniki komponentlər

Mirror Finish Reflective Sheet Metal Assembly for Solar Application by AGS-TECH Inc.

AGS-TECH Inc. tərəfindən Günəş Tətbiqi üçün Güzgü Yansıtıcı Levha Metal Yığıncağı.

bottom of page