top of page

Automatización e sistemas intelixentes

Automation & Intelligent Systems

A AUTOMATIZACIÓN tamén coñecida como CONTROL AUTOMÁTICO, é o uso de varios SISTEMAS DE CONTROL para operar equipos como máquinas de fábrica, fornos de tratamento e curado térmicos, equipos de telecomunicacións, etc. cunha intervención humana mínima ou reducida. A automatización conséguese mediante o uso combinado de diversos medios, incluíndo mecánicos, hidráulicos, pneumáticos, eléctricos, electrónicos e informáticos.

 

Un SISTEMA INTELIXENTE, por outra banda, é unha máquina cunha computadora integrada e conectada a Internet que ten a capacidade de reunir e analizar datos e comunicarse con outros sistemas. Os sistemas intelixentes requiren seguridade, conectividade, capacidade de adaptación segundo os datos actuais, capacidade de vixilancia e xestión remotas. OS SISTEMAS INTEGRADOS son poderosos e capaces de procesar e analizar datos complexos, xeralmente especializados para tarefas relevantes para a máquina host. Os sistemas intelixentes están presentes na nosa vida diaria. Son exemplos semáforos, contadores intelixentes, sistemas e equipos de transporte, sinalización dixital. Algúns produtos de marca que vendemos son ATOP TECHNOLOGIES, JANZ TEC, KORENIX, ICP DAS, DFI-ITOX.

AGS-TECH Inc. ofrécelle produtos que podes mercar facilmente en stock e integralos no teu sistema de automatización ou intelixente, así como produtos personalizados deseñados especificamente para a túa aplicación. Como o provedor de INTEGRACIÓN DE ENXEÑARÍA máis diverso, estamos orgullosos da nosa capacidade para ofrecer unha solución para case calquera necesidade de automatización ou sistema intelixente. Ademais dos produtos, estamos aquí para as súas necesidades de consultoría e enxeñería.

Descarga a nosa ATOP TECHNOLOGIES folleto do produto compacto

(Descargar o produto ATOP Technologies  List  2021)

Descarga o noso folleto de produtos compactos da marca JANZ TEC

Descarga o noso folleto de produtos compactos da marca KORENIX

Descarga o noso folleto de automatización de máquinas da marca ICP DAS

Descarga o noso folleto de produtos de comunicación industrial e redes da marca ICP DAS

Descarga o noso folleto de controladores integrados e DAQ de PACs da marca ICP DAS

Descarga o noso folleto Industrial Touch Pad da marca ICP DAS

Descarga o noso folleto sobre Módulos IO remotos e unidades de expansión IO da marca ICP DAS

Descarga as nosas placas PCI e tarxetas IO da marca ICP DAS

Descarga o noso folleto de computadoras de placa única embebidas da marca DFI-ITOX

Descarga o folleto para o nosoPROGRAMA DE COLABORACIÓN DE DESEÑO

Os sistemas de control industrial son sistemas informáticos para supervisar e controlar procesos industriais. Algúns dos nosos SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL (ICS) son:

- Sistemas de Control de Supervisión e Adquisición de Datos (SCADA): Estes sistemas operan con sinais codificados a través de canles de comunicación para proporcionar o control dos equipos remotos, empregando xeralmente unha canle de comunicación por estación remota. Os sistemas de control pódense combinar con sistemas de adquisición de datos engadindo o uso de sinais codificados sobre canles de comunicación para adquirir información sobre o estado do equipo remoto para a súa visualización ou funcións de gravación. Os sistemas SCADA son diferentes doutros sistemas ICS por ser procesos a gran escala que poden incluír varios sitios a grandes distancias. Os sistemas SCADA poden controlar procesos industriais como a fabricación e fabricación, procesos de infraestrutura como o transporte de petróleo e gas, a transmisión de enerxía eléctrica e procesos baseados en instalacións como a vixilancia e control de sistemas de calefacción, ventilación e aire acondicionado.

- Sistemas de control distribuídos (DCS): un tipo de sistema de control automatizado que se distribúe por toda unha máquina para proporcionar instrucións a diferentes partes da máquina. Ao contrario de ter un dispositivo centralizado que controla todas as máquinas, nos sistemas de control distribuído cada sección dunha máquina ten o seu propio ordenador que controla o funcionamento. Os sistemas DCS úsanse habitualmente na fabricación de equipos, utilizando protocolos de entrada e saída para controlar a máquina. Os sistemas de control distribuído normalmente usan procesadores personalizados como controladores. Para a comunicación utilízanse tanto as interconexións propietarias como os protocolos de comunicación estándar. Os módulos de entrada e saída son os compoñentes dun DCS. Os sinais de entrada e saída poden ser analóxicos ou dixitais. Os buses conectan o procesador e os módulos a través de multiplexores e demultiplexores. Tamén conectan os controladores distribuídos co controlador central e coa interface humano-máquina. Os DCS úsanse con frecuencia en:

 

- Plantas petroquímicas e químicas

 

-Sistemas de centrais, caldeiras, centrais nucleares

 

-Sistemas de control ambiental

 

-Sistemas de xestión da auga

 

- Plantas de fabricación de metais

- Controladores lóxicos programables (PLC): Un controlador lóxico programable é un pequeno ordenador cun sistema operativo integrado feito principalmente para controlar maquinaria. Os sistemas operativos dos PLC están especializados para xestionar eventos entrantes en tempo real. Pódense programar controladores lóxicos programables. Escríbese un programa para o PLC que activa e desactiva as saídas en función das condicións de entrada e do programa interno. Os PLC teñen liñas de entrada onde os sensores están conectados para notificar eventos (como a temperatura por riba ou por debaixo dun determinado nivel, o nivel de líquido alcanzado, etc.) e liñas de saída para sinalar calquera reacción aos eventos entrantes (como arrancar o motor, etc.). abrir ou pechar unha válvula específica,... etc.). Unha vez que se programa un PLC, pode executarse repetidamente segundo sexa necesario. Os PLC atópanse dentro das máquinas en contornas industriais e poden executar máquinas automáticas durante moitos anos cunha pouca intervención humana. Están deseñados para ambientes duros. Os controladores lóxicos programables úsanse amplamente nas industrias baseadas en procesos, son dispositivos de estado sólido baseados en ordenador que controlan equipos e procesos industriais. Aínda que os PLC poden controlar os compoñentes do sistema usados nos sistemas SCADA e DCS, a miúdo son os compoñentes principais en sistemas de control máis pequenos.

bottom of page