top of page

Conectores ópticos e produtos de interconexión 

Optical Connectors & Interconnect Products 
Optical connector assembly, adapters, terminators, pigtails, patchcords, connector faceplates, shelves, communication racks, fiber distribution box, FTTH node, optical platform

Suministramos:

• Conxunto de conector óptico, adaptadores, terminadores, coletas, cables de conexión, placas frontales de conectores, estantes, bastidores de comunicación, caixa de distribución de fibra, nodo FTTH, plataforma óptica. Temos un conxunto de conectores ópticos e compoñentes de interconexión para telecomunicacións, transmisión de luz visible para iluminación, endoscopio, fibroscopio e moito máis.

Nos últimos anos, estes produtos de interconexión óptica convertéronse en mercadorías e podes mercalos a nós por unha fracción dos prezos que probablemente estea pagando agora. Só aqueles que son intelixentes para manter baixos os custos de adquisición poden sobrevivir na economía global actual.

bottom of page