top of page

Mehanski sklopi

Mechanical Assembly

Mehanski sklop

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Mehanski sklopi, sestavljeni iz jeklenih kroglic, vzmeti in strojno obdelanih komponent

Welded metal components made by AGS-TECH

Varjene kovinske komponente proizvajalca AGS-TECH

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Mehanski sklopi z uporabo vseh vrst standardnih in po meri izdelanih pritrdilnih elementov

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Mehanski sklopi s ključi, navoji in strojnimi elementi po meri

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

Varjeni jekleni sklop podjetja AGS-TECH Inc.

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Varjeni sestav iz nerjavečega jekla z zrcalnim zaključkom podjetja AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Mehansko sestavljanje preciznih delov podjetja AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

CNC obdelane, narebričene, navojne in sestavljene komponente

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Ponikljani medeninasti deli, sestavljeni v cev

Mehanska montaža po meri podjetja AGS-TECH Inc.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

Strojno obdelana številčnica in sklop zobnikov - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

Strojno obdelana prestava in številčnica za manometre, ki jih proizvaja AGS-TECH Inc.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Sklop šesterokotne matice

Izdelava sklopa šestrobe matice

Montaža varjenih kovinskih delov podjetja AGS-TECH Inc.

Pump Assembly

Sklop črpalke

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Mehanska montaža - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Sklop zatičnega ležaja

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

Nožni ležaji podjetja AGS-TECH Inc.

Bearing Assembly

Ležajni sklop

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

Ležajni sklop podjetja AGS-TECH Inc.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Precizni mehanski sklopi za industrijske aplikacije - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Natančno obdelane in sestavljene komponente za tesnjenje -

AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Mehanski sklop iz ogljikovih vlaken tipa Wing-I za avtomobile

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Mehanska montaža in varjenje -

AGS-TEH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Natančni sestavi iz tečajev, vzmeti, vijakov in drugih komponent - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Montaža verige po meri - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Mehanski sklopi iz ogljikovih vlaken tipa Wing-E

Custom chain assembly

Sestavljanje verige po meri

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

Proizvodnja in mehanska montaža merilnikov tlaka po meri podjetja AGS-TECH Inc.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Zadnja stran sklopov merilnikov tlaka po meri  

bottom of page