top of page

Ulitki iz kovin in kovinskih zlitin

Metal and Metal Alloy Castings

Stroga kontrola kakovosti litine in zlitine parts

Precision metal casting

Precizno kovinsko litje

Custom metal casting

Kovinski ulitek po meri

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Liti in strojno obdelani deli transportne industrije

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

Precizni ulitki iz kovin in kovinskih zlitin s sekundarnimi postopki - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Liti deli iz sivega železa

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

Litje sive litine proizvaja AGS-TECH Inc.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

Železni in jekleni ulitki podjetja AGS-TECH Inc. 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Natančno tlačno litje kovin in zlitin - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Precizni tlačni ulitki v kombinaciji z drugimi postopki - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Ulivanje in kovanje velikih delov

Large Metal Castings

Veliki kovinski ulitki

Metal Castings Ready for Secondary Operations

Kovinski ulitki, pripravljeni za sekundarne operacije

Metal Castings Plant

Tovarna kovinskih ulitkov

Metal Casting Operations

Ulivanje kovin

bottom of page