top of page

Plastični kalupi & Vlivanje in ekstrudiranje

Moulded plastic components assembled into a motorcycle taillight.

Oblikovani plastični deli, sestavljeni v zadnjo luč motocikla. AGS-TECH je za stranko izdelal dele in celoten elektronski sklop, ki izpolnjuje zahteve Ministrstva za promet.

Plastic moulded electronic eyeglass cases

Etuiji za elektronska očala iz umetne mase

Motion activated precision molded plastic eyeglass case assembly

Gibljivo aktiviran natančno oblikovan plastični ohišje za očala

Plastic Molds & Molding & Extrusion
Plastic injection moulded eyeglass case bottom view

Pogled od spodaj na brizgano plastično ohišje za očala

Gibljivo aktiviran natančno oblikovan plastični ohišje za očala

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

Circuit board and moulded plastic components assembled into medical oven

Vezje in oblikovane plastične komponente, sestavljene v medicinsko peč

Plastic moulding and assembly by AGS-TECH Inc

Oblikovanje in montaža plastike AGS-TECH Inc

Manufacturing of plastic toys

Proizvodnja plastičnih igrač

Precision injection mouldings

Natančno brizganje

Injection molded parts assembled together

Brizgani deli, sestavljeni skupaj

Moulded parts manufactured by AGS-TECH on a repeat basis

Oblikovani deli, ki jih proizvaja AGS-TECH na podlagi ponavljanja

Rapid Prototyping of Plastic Products

Hitra izdelava prototipov plastičnih izdelkov

Injection molded pneumatic components

Brizgane pnevmatske komponente

FDA approved extruded - molded plastic consumer products from AGS-TECH

FDA odobrila ekstrudirane - oblikovane plastične potrošniške izdelke podjetja AGS-TECH

FDA approved plastic products for food and beverage from AGS-TECH

Plastični izdelki za hrano in pijačo podjetja AGS-TECH, odobreni s strani FDA

Precision plastic extrusions from AGS-TECH 

Precizni plastični iztiski iz AGS-TECH 

Plastic extrusions and extrusion die manufacturing at AGS-TECH

Ekstrudiranje plastike in proizvodnja ekstruzijskih matric pri AGS-TECH

UHMWPE Wearing Strips Extruded

Ekstrudirani obrabni trakovi UHMWPE

UHMW PE tracks - Plastic Molding and Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE tirnice - Plastično oblikovanje in ekstrudiranje pri AGS-TECH Inc 

UHMW PE tracks - Plastic Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE gosenice - Plastic Extrusions pri AGS-TECH Inc 

Blow Molded Recovery Coolant Tank by AGS-TECH. 

Pihalno oblikovana posoda za hladilno tekočino AGS-TECH. 

Injection Blow Molding of Various Containers - AGS-TECH Inc. 

Brizganje s pihanjem različnih posod - AGS-TECH Inc. 

UHMWPE Extrusion Parts - AGS-TECH Inc 

Ekstruzijski deli UHMWPE - AGS-TECH Inc 

Plastic Blow Molded Pole Base by AGS-TECH Inc. 

Plastično pihano oblikovano podnožje drogov AGS-TECH Inc. 

Injection and Blow Molding for Manufacturing Instrument Carrying Cases - AGS-TECH Inc. 

Brizganje in pihanje za proizvodnjo torbic za instrumente - AGS-TECH Inc. 

Blow moulding at AGS-TECH Inc. 

Pihanje pri AGS-TECH Inc. 

Blow Moulds for Plastic Containers - AGS-TECH Inc.

Pihalni kalupi za plastične posode - AGS-TECH Inc.

bottom of page