top of page

Debriyaj və Əyləc yığımı

Clutch & Brake Assembly

MUFTALAYALAR valları istədiyiniz kimi birləşdirməyə və ya ayırmağa icazə verən mufta növüdür.

A CLUTCH güc və hərəkəti bir komponentdən (sürücü element) digərinə ötürən mexaniki cihazdır, lakin işə salındıqda (sürüldükdə, çıxarıla bilir).

Debriyajlar gücün və ya hərəkətin ötürülməsinin miqdarına və ya zamana görə idarə edilməsi lazım olduqda istifadə olunur (məsələn, elektrik tornavidaları nə qədər fırlanma momentinin ötürülməsini məhdudlaşdırmaq üçün muftalardan istifadə edir; avtomobil muftaları təkərlərə ötürülən mühərrik gücünü idarə edir).

Ən sadə tətbiqlərdə debriyajlar iki fırlanan şafta (hərəkət mili və ya xətt mili) malik cihazlarda istifadə olunur. Bu cihazlarda bir şaft adətən mühərrikə və ya digər növ güc qurğusuna (hərəkət edən element) qoşulur, digər mil (idarə olunan element) görüləcək iş üçün çıxış gücünü təmin edir.

Nümunə olaraq, fırlanma anı ilə idarə olunan bir qazmada bir şaft mühərriklə, digəri isə qazma çubuqunu idarə edir. Debriyaj iki şaftı birləşdirir ki, onlar bir-birinə bağlansın və eyni sürətlə fırlana bilsin (məşğul olsun), bir-birinə bağlansın, lakin müxtəlif sürətlərdə fırlana (sürüşməyə) və ya kilidi açılıb müxtəlif sürətlə fırlana bilsin (sürüşmə).

Aşağıdakı debriyaj növlərini təklif edirik:

FRIKSİYON MUTARIŞLARI:

- Çox boşqablı mufta

- Nem quru

- Mərkəzdənqaçma

- Konuslu mufta

- Tork məhdudlaşdırıcısı

 

KƏMİŞ MUFRAFI

İT MUFRAFI

HİDRAVLİK MUFRAFI

ELEKTROMAQNİTİK MUFRAFI

YÜKLƏYƏN MUFRAFI (FREEWEL)

QARMA-YAZ MUFRAFI

 

Motosikllər, avtomobillər, yük maşınları, qoşqular, qazon daşıyanlar, sənaye maşınları... və s. istehsal xəttinizdə istifadə olunacaq muftalar üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

 

Əyləclər:

A BRAKE hərəkəti maneə törədən mexaniki cihazdır.

Ən çox əyləclər kinetik enerjini istiliyə çevirmək üçün sürtünmədən istifadə edir, baxmayaraq ki, digər enerji çevrilmə üsulları da istifadə edilə bilər. Regenerativ əyləc enerjinin çox hissəsini elektrik enerjisinə çevirir, sonradan istifadə üçün batareyalarda saxlanıla bilər. Burulğan cərəyanı əyləcləri kinetik enerjini əyləc diskində, qanadda və ya relsdə elektrik cərəyanına çevirmək üçün maqnit sahələrindən istifadə edir və sonradan istiliyə çevrilir. Əyləc sistemlərinin digər üsulları kinetik enerjini təzyiqli hava və ya təzyiqli yağ kimi saxlanılan formalarda potensial enerjiyə çevirir. Kinetik enerjini müxtəlif formalara çevirən əyləc üsulları var, məsələn, enerjinin fırlanan volana ötürülməsi.

Təklif etdiyimiz əyləclərin ümumi növləri bunlardır:

FRIKSİON Əyləc

Əyləc Əyləci

Elektromaqnit Əyləc

Tətbiqinizə uyğunlaşdırılmış xüsusi debriyaj və qırma sistemlərini layihələndirmək və hazırlamaq imkanımız var.

- Pudra Debriyajlar və Əyləclər və Gərginliyə Nəzarət Sistemi üçün kataloqumuzu BURAYA TIKLAYaraq endirin.

- Həyəcansız Əyləclər üçün kataloqumuzu BURAYA TIKLAmaqla endirin

Kataloqumuzu yükləmək üçün aşağıdakı linklərə klikləyin:

- Hava Diski və Hava Mil əyləcləri & Debriyajlar və təhlükəsizlik diskinin yay əyləcləri - səhifə 1-dən 35-ə qədər

- Hava Diski və Hava Valı Əyləcləri və Muftalar və Təhlükəsizlik Diski Yay Əyləcləri - səhifə 36-71

- Hava Diski və Hava Şaftı Əyləcləri və Muftalar və Təhlükəsizlik Diski Yay Əyləcləri - səhifə 72-86

- Elektromaqnit Debriyaj və Əyləclər

bottom of page