top of page

Optik Bağlayıcılar və Qarşılıqlı Əlaqə Məhsulları 

Optical Connectors & Interconnect Products 
Optical connector assembly, adapters, terminators, pigtails, patchcords, connector faceplates, shelves, communication racks, fiber distribution box, FTTH node, optical platform

Biz təmin edirik:

• Optik birləşdirici qurğu, adapterlər, terminatorlar, pigtaillər, patçkordlar, birləşdirici üzlüklər, rəflər, rabitə rəfləri, lif paylama qutusu, FTTH nodu, optik platforma. Bizdə telekommunikasiya, işıqlandırma üçün görünən işığın ötürülməsi, endoskop, fiberskop və s. üçün optik birləşdirici montaj və qarşılıqlı əlaqə komponentləri var.

Son illərdə bu optik interconnect məhsulları əmtəə halına gəldi və siz onları yəqin ki, indi ödədiyiniz qiymətlərin bir hissəsinə bizdən ala bilərsiniz. Bugünkü qlobal iqtisadiyyatda yalnız satınalma xərclərini azaltmaqda ağıllı olanlar sağ qala bilər.

bottom of page