top of page

Electrical and Electronic Assemblies

Electronic Assembly - AGS-TECH, Inc.

Elektronická montáž - AGS-TECH, Inc.

Electronic assembly of a medical oven

Elektronická montáž lékařské pece

Electronic products manufacturing and assembly by AGS-TECH, Inc.

Výroba a montáž elektronických produktů společností AGS-TECH, Inc.

Capacitive touch headphone developed and manufactured by AGS-TECH Inc.

Kapacitní kabel pro dotyková sluchátka vyvinutý a vyrobený společností AGS-TECH Inc.

Development and manufacturing of capacitive touch headphone cable

Vývoj a výroba kapacitního dotykového kabelu pro sluchátka

Optoelectronic PCBA

Optoelektronické PCBA

PCB Boards

PCB desky

Custom PCB assemblies by AGS-TECH

Zakázkové sestavy DPS od AGS-TECH

Prototype of an optoelectronic robot with rotating and tip-tilt stage for automated tracking and recording

Prototyp optoelektronického robota s otočným a naklápěcím stupněm pro automatické sledování a záznam 

Custom manufactured and assembled transformer

Zakázková výroba a montáž transformátoru

Custom transformers manufactured by AGS-TECH

Zakázkové transformátory vyráběné firmou AGS-TECH

Sestava elektrické vrtačky od AGS-TECH Inc.

Custom manufactured transformers made by AGS-TECH for a grill manufacturer

Zakázkové transformátory vyrobené firmou AGS-TECH pro výrobce grilů

PCBA Assemblies - Electrical Electronic

PCBA sestavy - elektrické elektronické sestavy

Electric Drill Assembly by AGS-TECH Inc.
Eyeglass Case with Motion Detectors AGS-TECH, Inc.
Eyeglass case with motion sensors completely manufactured and assembled by AGS-TECH, Inc.

Pouzdro na brýle s detektory pohybu AGS-TECH, Inc.

Pouzdro na brýle s pohybovými senzory kompletně vyrobené a sestavené společností AGS-TECH, Inc.

AGS-TECH packages your products according to your choice and needs

AGS-TECH zabalí vaše produkty podle vašeho výběru a potřeb

Alternator Assembly by AGS-TECH Inc.

Montáž alternátoru od AGS-TECH Inc.

Starter Assembly by AGS-TECH Inc.

Montáž startéru od AGS-TECH Inc.

Electrical Starter by AGS-TECH Inc.

Elektrický startér od AGS-TECH Inc.

PCB and SMT Assemblies AGS-TECH Inc.

Sestavy PCB a SMT AGS-TECH Inc.

Strain Gauges with Wire Leads Manufactured and Assembled by AGS-TECH Inc.

Tenzometry s drátěnými vývody vyrobené a sestavené společností AGS-TECH Inc.

Single and multilayer PCB boards available from AGS-TECH Inc

Jednovrstvé a vícevrstvé desky plošných spojů dostupné od AGS-TECH Inc 

Printed Circuit Board Assemblies PCBA

Sestavy desek plošných spojů PCBA

Custom PCBA manufacturing AGS-TECH, Inc.

Zakázková výroba PCBA AGS-TECH, Inc.

PCB board manufacturing AGS-TECH

Výroba desek plošných spojů AGS-TECH

We manufacture printed circuit board assemblies

Vyrábíme sestavy plošných spojů dle Vašeho návrhu nebo náš návrh na míru Vašim potřebám

bottom of page