top of page

Mechanické sestavy

Mechanical Assembly

Mechanická montáž

Mechanical Assemblies Consisting of Steel Balls, Springs and Machined Components

Mechanické sestavy skládající se z ocelových kuliček, pružin a obrobených součástí

Welded metal components made by AGS-TECH

Svařované kovové komponenty od AGS-TECH

Mechanical assemblies using all kinds of off-shelf and custom manufactured fasteners

Mechanické sestavy využívající všechny druhy standardních a zakázkově vyráběných spojovacích prvků

Mechanical assemblies with custom keys, threads and machine elements

Mechanické sestavy s vlastními klíči, závity a strojními prvky

Welded Steel Assembly by AGS-TECH Inc.

Svařovaná ocelová sestava od AGS-TECH Inc.

Mirror Finish Stainless Steel Welded Assembly by AGS-TECH Inc.

Zrcadlový povrch svařovaná sestava z nerezové oceli od AGS-TECH Inc.

Mechanical Assembly of Precision Parts by AGS-TECH Inc.

Mechanická montáž přesných dílů od AGS-TECH Inc.

CNC machined, knurled, threaded and assembled components

CNC obráběné, rýhované, závitované a montované komponenty

Custom Mechanical Assembly by AGS-TECH Inc.
Nickel Plated Brass Parts Assembled to a Tube

Poniklované mosazné díly namontované na trubku

Vlastní mechanická montáž od AGS-TECH Inc.

Machined dial and gear assembly - AGS-TECH Inc.

Obrobená sestava číselníku a ozubených kol - AGS-TECH Inc.

Machined gear and dial assembly for pressure gauges manufactured by AGS-TECH Inc.

Obrobená sestava ozubených kol a číselníků pro tlakoměry vyráběné společností AGS-TECH Inc.

Hexagon nut assembly
Manufacturing hexagon nut assembly
Welded Metal Parts Assembly by AGS-TECH Inc.

Sestava šestihranné matice

Výroba montáže šestihranných matic

Montáž svařovaných kovových dílů od AGS-TECH Inc.

Pump Assembly

Sestava čerpadla

Mechanical Assembly - AGS-TECH Inc.

Mechanická montáž - AGS-TECH Inc.

Pin Bearing Assembly

Sestava ložiska čepu

Pin Bearings from AGS-TECH Inc.

Čepová ložiska od AGS-TECH Inc.

Bearing Assembly

Sestava ložisek

Bearing Assembly from AGS-TECH Inc.

Sestava ložisek od AGS-TECH Inc.

Precision Mechanical Assemblies for Industrial Applications - AGS-TECH Inc

Přesné mechanické sestavy pro průmyslové aplikace - AGS-TECH Inc

Precision Machined and Assembled Components for Sealing Applications - AGS-TECH Inc

Přesně opracované a smontované součásti pro aplikace těsnění -

Společnost AGS-TECH Inc

Mechanical Assembly Carbon Fiber Wing-I Type for Automobiles

Mechanická sestava Karbonové křídlo typu I pro automobily

Mechanical Assembly and Welding - AGS-TECH

Mechanická montáž a svařování -

AGS-TECH

Precision Assemblies from Hinges Springs Screws and Other Components - AGS-TECH Inc

Přesné sestavy z pantů Pružiny Šrouby a další součásti - AGS-TECH Inc

Custom chain assembly - AGS-TECH

Zakázková montáž řetězu - AGS-TECH

Mechanical Assemblies Carbon Fiber Wing-E Type

Mechanické sestavy Typ s křídlem z uhlíkových vláken-E

Custom chain assembly

Montáž řetězu na zakázku

Manufacturing and Mechanical Assembly of Custom Pressure Gauges by AGS-TECH Inc.

Výroba a mechanická montáž tlakoměrů na zakázku společností AGS-TECH Inc.

Back Side of Custom Pressure Gauge Assemblies

Zadní strana vlastní sestavy tlakoměru  

bottom of page