top of page

Lisování kovů a výroba plechů

Zinc plated stamped parts

Pozinkované lisované díly

Precision stampings and wire forming

Přesné výlisky a drátěné tváření

Zinc plated custom precision metal stampings

Pozinkované zakázkové přesné kovové výlisky

Precision stamped parts

Přesné lisované díly

AGS-TECH Inc. precision metal stamping

Přesné lisování kovů AGS-TECH Inc

Sheet Metal Fabrication by AGS-TECH Inc.

Výroba plechů společností AGS-TECH Inc.

Sheet Metal Rapid Prototyping by AGS-TECH Inc.

Sheet Metal Rapid Prototyping od AGS-TECH Inc.

Stamping of washers in high volume

Lisování podložek ve velkém objemu

Development and manufacturing of sheet metal oil filter housing

Vývoj a výroba plechových krytů olejových filtrů

Fabrication of sheet metal components for oil filter and complete assembly

Výroba plechových dílů pro olejový filtr a kompletní montáž

Custom fabrication and assembly of sheet metal products

Zakázková výroba a montáž výrobků z plechu

Fabrication of Head Gasket by AGS-TECH Inc.

Výroba těsnění hlavy AGS-TECH Inc.

Fabrication of Gasket Set at AGS-TECH Inc.

Výroba sady těsnění ve společnosti AGS-TECH Inc.

Fabrication of sheet metal enclosures - AGS-TECH Inc

Výroba plechových skříní - AGS-TECH Inc

Fabrication of Skiving Blades for Food Packaging Industry
Simple Single and Progressive Stampings from AGS-TECH Inc.

Jednoduché jednoduché a progresivní výlisky od AGS-TECH Inc.

Stampings from Metal and Metal Alloys - AGS-TECH Inc

Výlisky z kovu a kovových slitin - AGS-TECH Inc

Sheet metal parts prior to finishing operation

Plechové díly před dokončením operace

Sheet Metal Forming - Electrical Enclosure - AGS-TECH Inc

Tváření plechů - elektrický kryt - AGS-TECH Inc

Manufacturing Titanium Coated Cutting Blades for Food Industry 

Výroba titanem potažených řezných nožů pro potravinářský průmysl 

Výroba čepelí pro potravinářský průmysl

bottom of page