top of page

Obráběné součásti a frézování a soustružení

CNC machined part manufactured and assembled by AGS-TECH Inc.

CNC obráběný díl vyrobený a smontovaný společností AGS-TECH Inc.

CNC machined parts for food packaging industry www.agstech.net

CNC obráběné díly pro potravinářský průmysl www.agstech.net

CNC machined parts

CNC obráběné díly

High volume CNC turning, milling and drilling

Velkoobjemové CNC soustružení, frézování a vrtání

High quality CNC machining and finishing
Custom drill bits manufactured for a client

Zakázkové vrtáky vyrobené pro klienta

Vysoce kvalitní CNC obrábění a dokončovací práce 

Threading - Thread Rolling and Cutting by AGS-TECH Inc.

Závitování - Válcování a řezání závitů od AGS-TECH Inc.

Precision Machining offered by AGS-TECH Inc.

Přesné obrábění nabízené společností AGS-TECH Inc.

CNC manufacturing by AGS-TECH Inc.

CNC výroba od AGS-TECH Inc.

CNC Spring Forming by AGS-TECH Inc.

CNC Spring Forming od AGS-TECH Inc.

EDM Machining of Rotor AGS-TECH Inc.

EDM obrábění rotoru AGS-TECH Inc.

EDM Machined Steel Part AGS-TECH Inc.

EDM obráběná ocelová část AGS-TECH Inc.

Thread Forming by AGS-TECH Inc.

Tváření závitů od AGS-TECH Inc.

Cannulated drill bits machining by AGS-TECH Inc.

Obrábění kanylovaných vrtáků od AGS-TECH Inc.

Machined shaft of a stirrer

Obrobená hřídel míchadla

Stainless Steel Forming Shaping Cutting Grinding Polishing by AGS-TECH Inc.

Tvarování nerezové oceli Tvarování Řezání Broušení Leštění od AGS-TECH Inc.

Machined Tool Parts Manufactured by AGS-TECH Inc.

Části obráběných nástrojů od společnosti AGS-TECH Inc.

Rapid Prototyping of Metal Components
Black anodized aluminum parts

Rychlé prototypování kovových součástí

Části z černého eloxovaného hliníku

Brass Parts Machining

Obrábění mosazných dílů

CNC turning of a stainless steel part

CNC soustružení nerezového dílu

Manufactured Shafts

Vyráběné hřídele

Precision knurled pneumatic components manufactured by AGS-TECH Inc.

Přesné vroubkované pneumatické komponenty vyrobené společností AGS-TECH Inc.

Precision machined tiny gear and dials manufactured by AGS-TECH Inc

Precizně opracované drobné ozubené kolečko a číselníky vyrobené společností AGS-TECH Inc

Machining of industrial sapphire

Obrábění průmyslového safíru 

Industrial sapphire CNC machining

Průmyslové safírové CNC obrábění 

Technical ceramic rings made by AGS-TECH, Inc.

Technické keramické prsteny vyrobené firmou

Společnost AGS-TECH, Inc.

Cylinder Head by AGS-TECH Inc.

Hlava válce od AGS-TECH Inc.

Cylinder Head

Hlava válce

Pneumatic Hydraulic and Vacuum Components Machining - AGS-TECH

Obrábění pneumatických hydraulických a vakuových komponentů - AGS-TECH

Custom Skive Blades Machining and Deburring
Hardness testing of Skive Blades

Vlastní obrábění a odjehlování čepelí skive 

Testování tvrdosti čepelí Skive

Cutting tools manufactured to certain hardness specification

Řezné nástroje vyrobené na určitou specifikaci tvrdosti. 

Machined bushings produced inexpensively by AGS-TECH Inc

Obráběná pouzdra vyráběná levně společností AGS-TECH Inc

Machined Bushings - AGS-TECH Inc

Obráběná pouzdra - AGS-TECH Inc

Specialty DU Bearings

Speciální ložiska DU

Precision Machined DU Bearing

Přesné obrobené ložisko DU 

Machine Elements from Steel

Strojní prvky z oceli

Machined Machine Elements with Yellow Zinc Chromate Finish

Obráběné strojní prvky s povrchovou úpravou žlutým chromátem zinku

bottom of page