top of page

Plastové formy & Molding & Extrusion

Moulded plastic components assembled into a motorcycle taillight.

Lisované plastové komponenty sestavené do zadního světla motocyklu. AGS-TECH vyrobila pro zákazníka díly a celou elektronickou sestavu, která splňuje požadavky Ministerstva dopravy.

Plastic moulded electronic eyeglass cases

Plastová lisovaná pouzdra na elektronické brýle

Motion activated precision molded plastic eyeglass case assembly

Pohybem aktivované přesné lisované plastové pouzdro na brýle

Plastic Molds & Molding & Extrusion
Plastic injection moulded eyeglass case bottom view

Spodní pohled na plastové vstřikované pouzdro na brýle

Pohybem aktivované přesné lisované plastové pouzdro na brýle

Plastic Components Moulding and Assembly by AGS-TECH Inc.

Lisování a montáž plastových součástí od AGS-TECH Inc.

Circuit board and moulded plastic components assembled into medical oven

Obvodová deska a lisované plastové komponenty sestavené do lékařské pece

Plastic moulding and assembly by AGS-TECH Inc

Lisování a montáž plastů společností AGS-TECH Inc

Manufacturing of plastic toys

Výroba plastových hraček

Precision injection mouldings

Přesné vstřikovací výlisky

Injection molded parts assembled together

Vstřikované díly smontované dohromady

Moulded parts manufactured by AGS-TECH on a repeat basis

Výlisky vyráběné firmou AGS-TECH na opakované bázi

Rapid Prototyping of Plastic Products

Rychlé prototypování plastových výrobků

Injection molded pneumatic components

Vstřikované pneumatic components

FDA approved extruded - molded plastic consumer products from AGS-TECH

Spotřební výrobky z extrudovaného - lisovaného plastu schválené FDA od AGS-TECH

FDA approved plastic products for food and beverage from AGS-TECH

Plastové výrobky schválené FDA pro potraviny a nápoje od AGS-TECH

Precision plastic extrusions from AGS-TECH 

Přesné plastové výlisky od AGS-TECH 

Plastic extrusions and extrusion die manufacturing at AGS-TECH

Plastové výlisky a výroba vytlačovacích forem u AGS-TECH

UHMWPE Wearing Strips Extruded

Extrudované proužky na opotřebení UHMWPE

UHMW PE tracks - Plastic Molding and Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE pásy – plastové lisování a vytlačování u AGS-TECH Inc 

UHMW PE tracks - Plastic Extrusions at AGS-TECH Inc 

UHMW PE pásy – plastové výlisky u AGS-TECH Inc 

Blow Molded Recovery Coolant Tank by AGS-TECH. 

Vyfukovaná regenerační nádrž chladicí kapaliny od AGS-TECH. 

Injection Blow Molding of Various Containers - AGS-TECH Inc. 

Vstřikování a vyfukování různých nádob - AGS-TECH Inc. 

UHMWPE Extrusion Parts - AGS-TECH Inc 

Vytlačovací díly UHMWPE - AGS-TECH Inc 

Plastic Blow Molded Pole Base by AGS-TECH Inc. 

Plastová vyfukovaná tyčová základna od AGS-TECH Inc. 

Injection and Blow Molding for Manufacturing Instrument Carrying Cases - AGS-TECH Inc. 

Vstřikování a vyfukování pro pouzdra na výrobu nástrojů - AGS-TECH Inc. 

Blow moulding at AGS-TECH Inc. 

Vyfukování ve společnosti AGS-TECH Inc. 

Blow Moulds for Plastic Containers - AGS-TECH Inc.

Vyfukovací formy na plastové nádoby - AGS-TECH Inc.

bottom of page