top of page

Gumové a elastomerové formy & Molding

Rubber and Elastomer Molds & Molding

Pryžový vstřikovaný díl spojený s jinými kovovými díly. Vyrábíme formy a nástroje pro výrobu vašich vlastních dílů.

Mechanical assembly with rubber injection molded component. Entire assembly was manufactured by AGS-TECH Inc.

Mechanická sestava s pryžovou vstřikovanou součástí. Celá sestava byla vyrobena společností AGS-TECH Inc.

Rubber toys manufactured by AGS-TECH Inc.

Gumové hračky vyrobené společností AGS-TECH Inc.

Custom parts made of a large variety of rubber materials

Zakázkové díly vyrobené z široké škály pryžových materiálů

Custom Rubber Molding of Automotive Mats for One of Our Customers - AGS-TECH Inc - Visit us at www.agstech.net

Zakázkové pryžové lisování automobilových rohoží pro jednoho z našich zákazníků - AGS-TECH Inc - Navštivte nás na www.agstech.net

Molded rubber components assembled into sporting goods.

Lisované pryžové komponenty montované do sportovních potřeb. Všechny komponenty vyrobené a sestavené společností AGS-TECH Inc.

Rubber Belts Manufacturing by AGS-TECH Inc.

Výroba pryžových pásů AGS-TECH Inc.

Manufacturing of O-Ring at AGS-TECH Inc.

Výroba O-kroužku at AGS-TECH Inc.

Molded O-Ring Kits

Sady lisovaných O-kroužků

Extruded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Extrudované pryžové díly z EPDM - NBR - CR - SILIKON - PVC - TPE - TPV

Rubber Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV made by AGS-TECH

Pryžový výlisek z EPDM - NBR - CR - SILIKON - PVC - TPE - TPV od AGS-TECH

Extrusion from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Extruze z EPDM - NBR - CR - SILIKON - PVC - TPE - TPV

Extruded Rubber made of EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV
Molded Rubber Parts from EPDM - NBR - CR - SILICONE - PVC - TPE - TPV

Lisované pryžové díly z EPDM - NBR - CR - SILIKON - PVC - TPE - TPV

Extrudovaná pryž z EPDM - NBR - CR - SILIKON - PVC - TPE - TPV

bottom of page