top of page

Odlitky kovů a kovových slitin

Metal and Metal Alloy Castings

Přísná kontrola kvality litého kovu a slitiny parts

Precision metal casting

Přesné lití kovů

Custom metal casting

Zakázkové odlévání kovů

Cast and Machined Transportation Industry Parts

Odlévané a obráběné díly pro dopravní průmysl

Precision Metal and Metal Alloy Castings with Secondary Operations - AGS-TECH

Přesné odlitky kovů a kovových slitin se sekundárními operacemi - AGS-TECH

Cast Parts from Grey Iron

Odlitky z šedé litiny

Grey Iron Casting produced by AGS-TECH Inc.

Odlitek ze šedé litiny od společnosti AGS-TECH Inc.

Iron and Steel Castings from AGS-TECH Inc. 

Odlitky ze železa a oceli od společnosti AGS-TECH Inc. 

Precision Die Casting from Metal and Alloys - AGS-TECH

Přesné tlakové lití z kovu a slitin - AGS-TECH

Precision Die Castings Combined with Other Operations - AGS-TECH

Přesné tlakové lití v kombinaci s dalšími operacemi - AGS-TECH

Casting and forging of large parts

Odlévání a kování velkých dílů

Large Metal Castings

Velké kovové odlitky

Metal Castings Ready for Secondary Operations

Kovové odlitky připravené pro sekundární operace

Metal Castings Plant

Závod na odlévání kovů

Metal Casting Operations

Operace lití kovů

bottom of page