top of page

Průmyslové servery

Industrial Servers

Když se odkazuje na architekturu klient-server, SERVER je počítačový program, který běží, aby obsluhoval požadavky jiných programů, rovněž považovaných za „klienty“. Jinými slovy ''server'' provádí výpočetní úlohy jménem svých ''klientů''. Klienti mohou běžet na stejném počítači nebo být připojeni přes síť.

 

V běžném používání je však server fyzický počítač určený k provozování jedné nebo více těchto služeb jako hostitel a sloužící potřebám uživatelů ostatních počítačů v síti. Serverem může být DATABÁZOVÝ SERVER, SOUBOROVÝ SERVER, MAIL SERVER, TISKOVÝ SERVER, WEBOVÝ SERVER nebo jiný v závislosti na výpočetní službě, kterou nabízí.

 

Nabízíme nejkvalitnější dostupné průmyslové servery značek jako ATOP TECHNOLOGIES, KORENIX a JANZ TEC.

Stáhněte si naše ATOP TECHNOLOGIES compact produktová brožura

(Stáhnout produkt ATOP Technologies  List  2021)

Stáhněte si naši brožuru kompaktních produktů značky JANZ TEC

Stáhněte si naši brožuru kompaktních produktů značky KORENIX

Stáhněte si naši brožuru o průmyslových komunikačních a síťových produktech značky ICP DAS

Stáhněte si naši brožuru Tiny Device Server a Modbus Gateway značky ICP DAS

Chcete-li si vybrat vhodný server průmyslové třídy, přejděte prosím do našeho obchodu s průmyslovými počítači KLIKNUTÍM ZDE.

Stáhněte si brožuru pro našePROGRAM DESIGNOVÉHO PARTNERSTVÍ

DATABÁZOVÝ SERVER: Tento termín se používá k označení back-endového systému databázové aplikace využívající architekturu klient/server. Back-end databázový server provádí úlohy, jako je analýza dat, ukládání dat, manipulace s daty, archivace dat a další úkoly, které nejsou specifické pro uživatele.

 

SOUBOROVÝ SERVER : V modelu klient/server se jedná o počítač zodpovědný za centrální ukládání a správu datových souborů, aby k nim měly přístup ostatní počítače ve stejné síti. Souborové servery umožňují uživatelům sdílet informace přes síť bez fyzického přenosu souborů pomocí diskety nebo jiných externích úložných zařízení. V sofistikovaných a profesionálních sítích může být souborovým serverem vyhrazené zařízení NAS (Network-Attached Storage), které také slouží jako vzdálený pevný disk pro jiné počítače. Každý v síti tak může ukládat soubory jako na svůj vlastní pevný disk.

 

MAIL SERVER: Poštovní server, nazývaný také e-mailový server, je počítač ve vaší síti, který funguje jako vaše virtuální pošta. Skládá se z úložného prostoru, kde jsou uloženy e-maily pro místní uživatele, sady uživatelsky definovaných pravidel určujících, jak má poštovní server reagovat na cíl konkrétní zprávy, databáze uživatelských účtů, které poštovní server rozpozná a zpracuje s lokálně a komunikačními moduly, které zpracovávají přenos zpráv do az jiných e-mailových serverů a klientů. Poštovní servery jsou obecně navrženy tak, aby během normálního provozu fungovaly bez ručního zásahu.

 

TISKOVÝ SERVER: Někdy nazývaný tiskový server, jedná se o zařízení, které připojuje tiskárny ke klientským počítačům prostřednictvím sítě. Tiskové servery přijímají tiskové úlohy z počítačů a odesílají je na příslušné tiskárny. Tiskový server zařazuje úlohy do fronty místně, protože práce může dorazit rychleji, než ji tiskárna ve skutečnosti dokáže zpracovat.

 

WEBOVÝ SERVER: Jedná se o počítače, které doručují a obsluhují webové stránky. Všechny webové servery mají IP adresy a obecně názvy domén. Když do prohlížeče zadáme adresu URL webové stránky, odešle se požadavek na webový server, jehož doménovým jménem je zadaná webová stránka. Server poté načte stránku s názvem index.html a odešle ji do našeho prohlížeče. Jakýkoli počítač lze proměnit ve webový server instalací serverového softwaru a připojením zařízení k internetu. Existuje mnoho softwarových aplikací pro webový server, jako jsou balíčky od společností Microsoft a Netscape.

bottom of page